• Strenge en op risico gebaseerde controles door de gehele voedselvoorzieningsketen 
  • Nieuwe Europese anti-besmettingsregels 
  • Al het geïmporteerde voedsel moet aan EU standaarden voldoen 
Nieuwe regels moeten de hoge kwaliteit van biologisch voedsel in de EU garanderen en de productie stimuleren © AP Images/European Union-EP  

Donderdag stemde het Europees Parlement voor nieuwe regels om biologische productie te stimuleren en te garanderen dat in de EU alleen biologisch voedsel van hoge kwaliteit wordt verkocht.

Het Europees Parlement heeft groen licht gegeven voor de nieuwe wet over biologische productie en het labelen van producten als ‘biologisch’. De onderhandelaars van het parlement en EU-ministers kwamen hierover tot overeenstemming op 28 juni 2017. Er werd 466 keer voor gestemd, 124 keer tegen en er waren 50 onthoudingen.

  

De belangrijkste kenmerken zijn:

 

Garantie van voedselkwaliteit

 

  • Strenge en op risico gebaseerde controles in de hele voedselvoorzieningsketen Dankzij het parlement zullen alle ondernemers in de voedselvoorzieningsketen op locatie worden gecontroleerd. Minstens een keer per jaar of een keer per twee jaar als ze in de laatste drie jaar de afspraken zijn nagekomen.

 

  • Importproducten moeten aan EU standaarden voldoen De huidige regels, waaronder niet-EU-landen moeten voldoen aan vergelijkbare maar geen identieke standaarden, zullen in de komende vijf jaar geleidelijk worden afgeschaft.

 

Stimuleren productie van biologisch voedsel in de EU

 

  • Betere aanvoer van biologische zaden en dieren: Om de behoeften van biologische boeren tegemoet te komen moeten uitzonderingen, waardoor het gebruik van conventionele zaden en dieren in biologische landbouw wordt toegestaan, worden afgeschaft.
  • Gemengde landbouwbedrijven om verandering aan te moedigen: boeren kunnen conventionele en biologische producten produceren, maar moeten hun landbouwactiviteiten duidelijk scheiden.

 

  • Eenvoudige certificeringsprocedures voor kleine boeren: groepscertificering zal veel tijd en geld schelen voor kleine boeren als ze willen omschakelen naar biologische productie.

 

Voorkomen van verontreiniging met chemische pesticiden of synthetische meststoffen

 

  • Voorzorgmaatregelen: boeren en andere betrokkenen in de voedselvoorzieningsketen worden verplicht om nieuwe maatregelen toe te passen om verontreiniging te voorkomen. Als er aanwijzingen zijn dat ongeautoriseerde pesticiden of meststoffen aanwezig zijn mag het eindproduct niet als ‘biologisch’ gelabeld worden tot nader onderzoek is gedaan. Als de verontreiniging opzettelijk was uitgevoerd of de betrokkene geen voorzorgsmaatregelen heeft genomen zal het product zijn biologische status verliezen.

 

  • Lidstaten die momenteel beperkingen opleggen voor ongeoorloofde stoffen in biologisch voedsel, zoals pesticiden, kunnen dit blijven doen als ze biologische voedingsmiddelen uit andere EU-landen die aan EU-regels voldoen op hun markten toelaten.

 

Vier jaar na de inwerkingtreding van deze regeling zal de commissie verslag doen van hoe efficiënt de anti-besmettingsregels en nationale beperkingen zijn. Als het nodig is zal ze een voorstel doen om ze met elkaar te harmoniseren.

 

Meer gedetailleerde informatie over de nieuwe EU-regels staan in de achtergrond nota.

 

Quote

“De stemming van het Parlement geeft meer zekerheid en duidelijkheid aan Europese boeren en consumenten. De nieuwe EU-wet zal de kwaliteit van biologisch voedsel in de EU verbeteren en richt zich tegelijkertijd op de behoeften van een snelgroeiende biologische markt”, zegt rapporteur Martin Häusling (Groenen/VEA, DE). Hij legt de nieuwe regels gedetailleerd uit in een persconferentie.

 

Volgende stappen

 

De tekst moet nog formeel worden goedgekeurd door de Raad van de EU-ministers voor het in werking kan treden. De regels zullen gelden vanaf 1 januari 2021.