Leden wijzen op gezondheidsrisico's door daling vaccinatiegraad in EU  

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
De kosten van een volledig vaccinpakket voor één kind was 68 keer hoger in 2014 t.o.v. 2001 © AP Images/European Union-EP  
  • EP-leden bezorgd over gezondheidsgevolgen door terughoudendheid tegenover vaccins 
  • Oproep voor meer transparantie bij de productie van vaccins 
  • Oproep aan lidstaten om gezamenlijk in te kopen om prijzen te verlagen 

Het afnemende vertrouwen van de bevolking in vaccinatie is een grote uitdaging die al gevolgen heeft voor de gezondheid, zei het Parlement op donderdag.

Epidemiologische gegevens tonen significante lacunes aan in de acceptatie van vaccins, Daarnaast zijn de vaccinatiepercentages ontoereikend voor een adequate bescherming van de bevolking tegen ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen, stellen de leden in een resolutie op donderdag.


De gedaalde vaccinatiegraad heeft geleid tot omvangrijke uitbraken van mazelen in verschillende Europese landen, voegen ze eraan toe.

De leden wijzen erop dat vaccins rigoureus worden getest in meerdere testfasen en regelmatig opnieuw worden beoordeeld. Zij zijn verheugd dat er binnenkort een gezamenlijk actieplan wordt gelanceerd om de vaccinatiedekking te vergroten, dat door het EU-gezondheidsprogramma wordt medegefinancierd. Ze verzoeken de Europese Commissie haar steun te blijven versterken voor nationale maatregelen om de vaccinatiegraad te verhogen.

De leden stellen voor om de rechtsgrond voor immunisatiedekking te versterken en verzoeken de Commissie om een beter geharmoniseerd en beter afgestemd vaccinatieschema voor de hele EU te faciliteren.

 

Herstel van vertrouwen door meer transparantie

De leden pleiten voor meer transparantie bij de productie en beoordelingsprocessen voor vaccins en hun hulpstoffen en de financiering van onafhankelijke onderzoeksprogramma's naar hun eventuele neveneffecten, om het vertrouwen in vaccins te herstellen


Ze wijzen er ook op dat onderzoekers elk belangenconflict moeten melden en zij die een belangenconflict hebben, moeten uit beoordelingspanels worden geweerd. De vertrouwelijkheid van de beraadslagingen in het beoordelingspanel van het Europees Geneesmiddelenbureau moet worden opgeheven en de wetenschappelijke en klinische gegevens moeten openbaar worden gemaakt


De leden pleiten ook voor het openen van een feitelijke en op wetenschap gebaseerde dialoog met het maatschappelijk middenveld om onbetrouwbare, misleidende en onwetenschappelijke informatie over vaccinatie te bestrijden.


Gezamenlijke inkoop van vaccins

De leden zeggen dat het niet te rechtvaardigen is dat de kosten van een volledig vaccinpakket voor één kind in 2014 68 keer meer kostte dan in 2001. Ze ondersteunen een bestaande overeenkomst waardoor vaccins gezamenlijk kunnen worden ingekocht, waarmee de koopkracht van de lidstaten wordt gebundeld.

De niet-bindende resolutie werd goedgekeurd door stemming bij handopsteken.

Achtergrond

Volgens de resolutie voorkomt vaccinatie wereldwijd naar schatting 2,5 miljoen sterfgevallen per jaar en verlaagt ziektespecifieke behandelingskosten, waaronder antimicrobiële behandelingen. De leden merken op dat in Europa in de periode 2008-2015 215.000 gevallen zijn geweest van ziektes die door vaccinatie voorkomen hadden kunnen worden, influenza niet meegerekend.


Mazelen is een ernstige ziekte en sinds begin 2016 zijn er 57 sterfgevallen als gevolg van mazelen gemeld in de EU. Volgens het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding werden de meeste gevallen tussen 1 februari 2017 en 31 januari 2018 gemeld in Roemenië (5.224), Italië (4.978), Griekenland (1.398) en Duitsland (906), respectievelijk 35%, 34%, 9% en 6%, van alle gevallen gerapporteerd door EU/EER-landen. Sinds 1 januari 2018 zijn er zeven sterfgevallen gemeld in 4 landen: Roemenië (3), Italië (2), Griekenland (1) en Frankrijk (1).

De leden wijzen er ook op dat immunisatie middels vaccins bijdraagt aan de bestrijding van antimicrobiële resistentie. In haar actieplan tegen antimicrobiële resistentie heeft de Europese Commissie aankondigt om stimulansen in te voeren om het gebruik van diagnostiek, antimicrobiële alternatieven én vaccins te bevorderen.


De Commissie zal in het tweede kwartaal van 2018 een initiatief presenteren voor versterkte samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen.