Testen van cosmetica op dieren: oproep tot wereldwijd verbod 

Persbericht 
 
 
  • In 80% van de landen worden dierproeven nog toegestaan
  • Het EU-verbod heeft de groei van de cosmetica-industrie niet in gevaar gebracht.
  • De EP-leden dringen aan op een VN-conventie

De EU moet een diplomatieke actie lanceren voor een wereldwijd verbod op dierproeven voor cosmetische producten vóór 2023. Dit stelt het Parlement op donderdag.

Binnen de EU zelf is de verkoop van alle cosmetica die op dieren is getest sinds 2013 verboden.

De EP-leden wijzen erop dat dit de cosmetica-industrie in de EU niet heeft beperkt en deze goed is voor circa twee miljoen banen. 80% van de landen wereldwijd staat dierproeven en de marketing van cosmetica die op dieren is getest echter nog toe. EP-leden merken ook op dat er tekortkomingen zijn ontstaan in het EU-systeem. Sommige cosmetica wordt buiten de EU op dieren getest, voordat het nogmaals in de EU door middel van alternatieve methoden wordt getest en op de markt wordt gebracht.

Daarnaast geven ze aan dat de meeste ingrediënten van cosmetische producten ook in veel andere producten worden gebruikt, zoals farmaceutische producten, wasmiddelen of voedsel. Daardoor kunnen ze op basis van andere wetgeving al op dieren zijn getest.

Ook het gebrek aan data over cosmetica die op dieren is getest en vervolgens naar de EU is geïmporteerd, blijft een serieus probleem. De resolutie stelt dat de EU ervoor moet zorgen dat geen enkel product op haar markt op dieren is getest in een niet-EU-land.

EP-leden roepen de EU-leiders op hun diplomatieke netwerk te gebruiken om een coalitie te vormen en om een internationale conventie te lanceren in VN-verband.  Dit is nodig voor de realisatie van een wereldwijd verbod op dierproeven voor cosmetische producten en op de handel in cosmetische ingrediënten die op dieren zijn getest. Het verbod zou vóór 2023 van kracht moeten worden.

Daarnaast willen ze ervoor zorgen dat het EU-verbod niet verzwakt wordt, zowel bij handelsonderhandelingen als door regelgeving van de Wereldhandelsorganisatie.

Achtergrond

 

89% van de EU-burgers is het ermee eens dat de EU meer moet doen om een groter internationaal bewustzijn van het belang van dierenwelzijn te bevorderen. Dit is een uitkomst van enquête nr. 442 van de Speciale Eurobarometer aan. 90% van de EU-inwoners is van mening dat het belangrijk is om hoge standaarden voor dierenwelzijn vast te stellen die wereldwijd worden erkend.