EU-brede regels voor de veiligheid van drones door het Europees Parlement goedgekeurd 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 

• Gemeenschappelijk veiligheidsniveau in de hele EU
• Rechtszekerheid om de marktontwikkeling te stimuleren
• Gemoderniseerde veiligheidsregels voor de luchtvaart om met nieuwe uitdagingen om te gaan

Nieuwe regels voor drones moeten veiligheid en rechtszekerheid in de hele EU waarborgen ©AP Images/European Union-EP  

Europarlementariërs steunden nieuwe EU-brede regels om veilig gebruik van drones te garanderen en de veiligheidsregels voor de luchtvaart bij te werken.

Op dinsdag hebben de leden van het Europees Parlement ingestemd met een akkoord tussen de onderhandelaars van de Raad en het Parlement van november 2017 over EU-brede beginselen voor drones en drone-exploitanten om een ​​gemeenschappelijk niveau van veiligheid te waarborgen en exploitanten en fabrikanten zekerheid te geven om producten en diensten te ontwikkelen. Momenteel vallen de meeste drones onder verschillende nationale regels, wat de marktontwikkeling kan belemmeren.

Volgens nieuwe regels moeten drones zo worden ontworpen dat ze bediend kunnen worden zonder mensen in gevaar te brengen. Op basis van de risico's die verband houden met bijvoorbeeld het gewicht van de drone of het operatiegebied, zou de drone extra functies nodig hebben, zoals geautomatiseerde landing in het geval dat de bestuurder het contact met de drone verliest of systemen om botsingen te vermijden.

Drone-exploitanten moeten op de hoogte zijn van alle regels die op hen van toepassing zijn en moeten een drone veilig kunnen bedienen zonder mensen of andere luchtruimgebruikers in gevaar te brengen. Dit betekent dat sommige drone-exploitanten een training moeten doen voordat ze een drone kunnen bedienen.

Om drone-exploitanten te identificeren in geval van een incident, moeten exploitanten van drones in nationale registers worden bijgehouden en moeten hun drones worden gemarkeerd voor identificatie. Dit zou niet van toepassing zijn op exploitanten van de kleinste drones.

Op basis van de belangrijkste uitgangspunten is de Europese Commissie belast met het ontwikkelen van gedetailleerdere EU-brede regels, zoals maximale hoogte- en afstandslimieten voor dronevluchten, en welke drone-operaties en drones gecertificeerd moeten worden op basis van het risico dat ze vormen. De regels zouden ook bepalen welke operatoren extra training nodig hebben en geregistreerd moeten worden en welke drones extra veiligheidsvoorzieningen zouden moeten hebben.


Modernisering van veiligheidsregels voor de luchtvaart

Naast het vaststellen van EU-brede regels voor drones, werken de wijzigingen ook de EU-veiligheidswetgeving voor de luchtvaartsector bij om het hoge niveau van luchtvaartveiligheid in de EU te handhaven, terwijl tegelijkertijd wordt gewaarborgd dat de regels geschikt zijn voor het doel, evenredig zijn en op risico's zijn gebaseerd, om met de verwachte toename van het luchtverkeer in de komende decennia om te kunnen gaan.

Andere veranderingen bevorderen de samenwerking tussen het Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart en de nationale autoriteiten bij het beoordelen van risico's met betrekking tot vluchten boven conflictgebieden. Ze verplichten de Commissie ook om normen te ontwikkelen voor het in realtime downloaden van gegevens van vluchtrecorders wanneer een vliegtuig in nood verkeert, om de reactie op noodsituaties te versnellen.

Volgende stappen

De regels moeten nu worden goedgekeurd door de EU-ministers.


Achtergrond

Momenteel vallen drones van minder dan 150 kg onder de jurisdictie van nationale autoriteiten en daarom zijn fabrikanten en exploitanten onderworpen aan verschillende ontwerp- en veiligheidseisen.

Civiele drone-technologie zou naar schatting binnen de komende 10 jaar 10% van de luchtvaartmarkt in de EU kunnen vertegenwoordigen (ongeveer 15 miljard euro per jaar). Volgens de Europese Commissie zou de drone-industrie tegen 2050 ongeveer 150.000 banen in de EU kunnen creëren.