Versterken veiligheid EU-grenzen: visumvrijgestelde reizigers vooraf gescreend 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
  • Reizigers die veiligheidsrisico vormen worden toegang tot EU geweigerd
  • Aanvraag bevat vragen over strafblad en reizen naar conflictgebieden
  • De autorisatie zal 7 euro kosten en 3 jaar geldig zijn

Niet-EU-burgers die zijn vrijgesteld van visumvereisten, moeten een autorisatie krijgen voor zij naar de EU reizen. Dit stellen nieuwe regels die op donderdag door het EP zijn goedgekeurd.

Het nieuwe Europese Reisinformatie- en Autorisatiesysteem (ETIAS) zal in 2021 in werking treden en maakt het mogelijk gevorderde controles op visumvrije reizigers uit te voeren. Als een veiligheidsmaatregel worden reizigers die worden beschouwd als illegale migrant of reizigers met een hoog epidemiologisch risico, de toegang geweigerd.

Burgers uit meer dan zestig landen en gebieden die zijn vrijgesteld van visumvereisten om de EU binnen te komen, moeten een digitaal formulier invullen voor hun beoogde reis. Dit formulier bevat persoonlijke informatie (waaronder naam, geboortedatum en -plaats, sekse en nationaliteit), informatie over reisdocumenten (geldigheid, land van uitgifte), thuisadres en contactinformatie, en het Europese land van de eerstbedoelde binnenkomst.

De reisautorisatie zal 7 euro kosten - gratis voor reizigers onder de 18 en boven de 70 jaar -, en zal 3 jaar geldig zijn, of tot het reisdocument verlopen is.

Vragen over strafblad en reizen naar conflictgebieden

 

De aanvragen moet de autoriteiten daarnaast informeren over veroordelingen voor ernstige strafbare feiten (zoals terrorisme, seksuele uitbuiting van kinderen, mensen- of drugshandel, moord en verkrachting), over het verblijf in een specifiek oorlogs- of conflictgebied of over eerdere administratieve beslissingen waardoor ze een land moesten verlaten, tijdens de afgelopen tien jaar.

In het geval van terroristische misdrijven wordt deze periode uitgebreid tot twintig jaar en is aanvullende informatie vereist over de datum en land waar de veroordeling plaatsvond.

Aanvullende controles om mogelijk risico te beoordelen

Iedere aanmelding zal automatisch worden gecheckt in alle relevante databases om te achterhalen of het gebruikte reisdocument bijvoorbeeld is opgegeven als verloren of gestolen, of dat de persoon wordt gezocht voor arrestatie. De overgrote meerderheid van de aanmeldingen zal zijn autorisatie vrijwel onmiddellijk krijgen.

De data zal handmatig worden gecontroleerd en het veiligheids-, migratie- of epidemiologisch risico individueel beoordeeld worden in een aantal gevallen. Bijvoorbeeld wanneer er een of meerdere hits zijn als de documenten worden geverifieerd of bij een positief antwoord op een van de vragen over een strafblad, reizen naar conflictgebieden en/of bevelen om een land te verlaten.

Quote

Kinga Gál (EVP, HU), rapporteur van het EP, zei: “Het ETIAS zal de bestaande informatiekloof van visumvrije reizigers dichten door te beoordelen of ze een risico vormen voor de veiligheid, illegale migratie of een epidemie, voordat ze aankomen aan de buitengrens. Dit nieuwe systeem zal significant bijdragen aan de verbetering van veiligheid van EU-burgers. Het is daarom een belangrijke stap naar een sterker en slimmer informatiesysteem voor grenzen en veiligheid.

Volgende stappen

De verordening is aangenomen met 494 stemmen voor, 115 tegen en 30 onthoudingen. Na groen licht van het Parlement moet de wetgeving officieel worden aangenomen door de Raad van Ministers en vervolgens gepubliceerd in het Publicatieblad. Het doel is dat het systeem in 2021 in werking is.

Contact: