Merkel: "Nationalisme en egoïsme mogen nooit meer een kans krijgen in Europa" 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 

De Duitse kanselier Merkel heeft dinsdag met de leden van het Europees Parlement en de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, gedebatteerd over de toekomst van Europa.

"Tolerantie is de ziel van Europa en een essentiële basiswaarde van de Europese gedachte", aldus mevrouw Merkel. Deze ziel is de afgelopen jaren echter onder druk komen te staan door verschillende uitdagingen, zoals de overheidsschuld, terrorisme, oorlogen die dicht bij ons continent gevoerd worden, migratie, digitalisering of klimaatverandering.

Deze uitdagingen kunnen enkel met succes aangepakt worden als Europa eensgezind optreedt en als we "de belangen en behoeften van anderen behandelen zoals onze eigen belangen en behoeften". Solidariteit is gebaseerd op tolerantie en dat is de kracht van Europa. Solidariteit maakt deel uit van ons gemeenschappelijk Europees DNA en betekent het overwinnen van nationaal egoïsme".

Solidariteit betekent ook dat als je de rechtsstaat in één land verzwakt of de persvrijheid in één land aantast, je dat in de hele EU doet. Ze merkte ook op dat "problemen proberen op te lossen door nieuwe schulden aan te gaan, de aangegane verplichtingen negeert en de fundamenten voor de kracht en stabiliteit van de eurozone in twijfel trekt".

EU moet met één stem te spreken op het wereldtoneel

Om "in een geglobaliseerde wereld gehoord te worden, moet Europa zijn lot beter in eigen hand nemen. De tijden waarin we onvoorwaardelijk op anderen konden rekenen, zijn voorbij", zei kanselier Merkel. De oprichting van een echt Europees leger, als aanvulling op de NAVO, "zou de wereld laten zien dat er nooit meer oorlog zal zijn tussen Europese landen".

Zij benadrukte ook dat economisch succes, onderzoek en innovatie van vitaal belang zijn voor Europa en wees op de noodzaak van betrouwbare grenscontroles door Frontex en een gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

"Europa is onze beste kans op vrede, welvaart en een goede toekomst. We mogen deze kans niet laten liggen; dat zijn we onszelf en de vorige en toekomstige generaties verschuldigd. Nationalisme en egoïsme mogen nooit meer de kans krijgen om in Europa tot bloei te komen. Verdraagzaamheid en solidariteit zijn onze toekomst. En deze toekomst is het waard om voor te vechten", zo sloot ze af.

Bekijk de interventies van de verschillende sprekers:

Kanselier Angela Merkel debatteert met Europees Parlement over haar visie op de toekomst van de EU  

Contact: