Deel deze pagina: 

  • Ontwikkeling van een Europees systeem dat directe buitenlandse investeringen naziet in het kader van de veiligheid en de openbare orde
  • Omvat investeringen in strategische sectoren en technologieën door bedrijven met een ondoorzichtige structuur, staatsbedrijven of bedrijven verbonden aan overheden
  • Samenwerking tussen EU-lidstaten voor het uitwisselen van informatie over buitenlandse investeringen, waarover ook de Commissie haar mening kan geven

Het Parlement ging donderdag akkoord met de oprichting van een Europees systeem dat directe buitenlandse investeringen zal screenen. Strategische sectoren worden zo beter beschermd.

Niettemin de EU directe buitenlandse investeringen wil blijven aantrekken, bestaat er de noodzaak om die te screenen opdat strategische belangen niet in het gedrang zouden komen. Onderhandelaars van het Parlement en van de lidstaten kwamen informeel al tot een akkoord over nieuwe screeningsregels die het Parlement nu formeel heeft bekrachtigd. 500 parlementsleden stemden voor, 49 tegen en 56 leden onthielden zich. Met deze beslissing wordt het eerste Europese screeningsmechanisme in het leven geroepen dat lidstaten ondersteunt die in het kader van de openbare veiligheid directe buitenlandse investeringen willen controleren.

Bescherming van strategische sectoren

Onder de nieuwe regels worden strategische sectoren zoals energie, transport, communicatie, databeheer, ruimtevaart en financiën beter beschermd. Ook technologische toepassingen zoals halfgeleiders, artificiële intelligentie en robotica vallen onder de nieuwe regeling. Onderhandelaars van het Parlement voegden verder andere sectoren toe aan de lijst, zoals waterbevoorrading, gezondheidszorg, defensie, media, biotechnologie en voedselveiligheid.

Betere samenwerking, meer groepsdruk

De parlementsleden versterkten ook de Europese samenwerkingsverbanden, om zo de uitwisseling van informatie tussen EU-lidstaten te bevorderen. Een bepaalde lidstaat kan daarbij opmerkingen maken over buitenlandse investeringen die in een andere lidstaat plaatsvinden. Ook de Europese Commissie kan informatie opvragen en haar advies doorsturen naar de EU-lidstaat waarvoor de investeringen bestemd zijn; de eindbeslissing ligt echter nog steeds in handen van die lidstaat.

Quote

Franck Proust (EVP, FR), de rapporteur voor het wetsvoorstel, zei over de stemming: “Een Europa dat bescherming biedt wordt nu realiteit. Dit nieuwe systeem is een concrete maatregel tegen bedreigingen voor onze strategische belangen, sectoren en technologieën. We zijn erin geslaagd dit mechanisme op korte termijn op poten te zetten, hoewel het over een gevoelig onderwerp gaat, waardoor er enige terughoudendheid was en veel druk werd uitgeoefend. De EU neemt hiermee haar lot in eigen handen, maar blijft ook open voor buitenlandse investeringen”.

Volgende stappen

Op 5 maart zal de Raad formeel zijn goedkeuring geven aan het voorstel. De nieuwe regeling wordt daarna gepubliceerd in het Officiële Publicatieblad van de EU en zal achttien maanden later in voege treden.

Achtergrond

Op nationaal niveau voeren slechts veertien EU-lidstaten controles uit op directe buitenlandse investeringen (met name: Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Letland, Litouwen, Hongarije, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Spanje en het VK). De bestaande mechanismen hiervoor verschillen echter sterk van land tot land. Met dit wetsvoorstel creëren de parlementsleden een Europees systeem dat ook de grensoverschrijdende effecten van buitenlandse investeringen aanpakt.

De laatste twintig jaar is de aard en herkomst van directe buitenlandse investeringen in de EU ingrijpend veranderd, ten voordele van groei-economiën: investeringen uit China zijn verzesvoudigd, die uit Rusland zijn verdubbeld en vanuit Brazilië werd tienmaal meer geïnvesteerd. Deze investeringen richten zich vaak op Europese bedrijven die actief zijn in de technologiesector, terwijl de buitenlandse investeerders meestal staatsbedrijven zijn of nauwe banden hebben met hun overheid.