Akkoord over vermindering CO2-uitstoot vrachtwagens 

Persbericht 
 
 
  • Fabrikanten moeten de uitstoot van CO2 met 30% verminderen in 2030
  • Geen of weinig emissie-uitstoot voor ten minste 2% van de nieuwe zware bedrijfsvoertuigen in 2030
  • Nieuwe vervolgdoelen voor de periode vanaf 2030 stellen in 2022
Minder CO2-uitstoot van vrachtwagens: Europarlementariërs bereiken akkoord met de lidstaten. ©AP Images / European Union-EP  

De nieuwe wetgeving is de eerste verordening op het gebied van CO2-emissies voor vrachtwagens in de EU ooit.

Maandagnacht bereikten het Europees Parlement en de lidstaten, onder voorzitterschap van Roemenië, een akkoord. De overeenkomst stelt een juridisch bindende verlaging van CO2-uitstoot voor nieuwe vrachtwagens vast van 30% in 2030, met een tussentijds doel van 15% in 2025.

Fabrikanten moeten verzekeren dat voertuigen zonder en met een lage uitstoot 2% van het marktaandeel van de verkoop van nieuwe voertuigen uitmaken in 2025. Dit heeft als doel investeringen in schonere alternatieven voor dieselvrachtwagens te stimuleren.

De Europese Commissie moet in 2022 nieuwe doelen stellen voor de periode vanaf 2030, in overeenstemming met het Parijsakkoord.

Quote

Rapporteur Bas Eickhout (Groenen/EVA): “De verordening gaat verder dan het voorstel van de Europese Commissie en helpt bij de vermindering van wegvervuiling en de verbetering van de luchtkwaliteit. Het is schandelijk dat sommige overheden nog steeds de belangen van de industrie vóór de maatschappelijke belangen plaatsen. Met name Duitsland en enkele lidstaten in Centraal-Europa hebben ambitieuzere doelstellingen geblokkeerd. Schonere motoren zorgen voor een schoner klimaat en toekomstbestendige banen. Het is tijd voor EU-lidstaten om hun kortzichtige steun voor de verbrandingsmotor los te laten en in plaats daarvan de ontwikkeling van groenere alternatieven te stimuleren. Uiteindelijk zal dit ook de industrie ten goede komen.”

Vervolgstappen

De overeenkomst moet eerst nog formeel worden goedgekeurd door de Milieucommissie van het Europees Parlement. Vervolgens moeten het Europees Parlement en de lidstaten nog akkoord gaan.

Achtergrond

27% van de CO2-uitstoot in het wegvervoer en bijna 5% van de broeikasuitstoot van de EU wordt veroorzaakt door zware bedrijfsvoertuigen (data uit 2016). Sinds 2019 is deze uitstoot verhoogd met 25%, met name door een toename van het vrachtverkeer op de weg. In afwezigheid van nieuwe maatregelen is de verwachting dat de uitstoot nog verder zal toenemen.