Om de hinder voor burgers en bedrijven te beperken stemt het Europees Parlement over noodmaatregelen inzake handel, transport, Erasmus, sociale zekerheid en visserij.

Na verzoek van het Europees Parlement en de lidstaten, heeft de Europese Commissie een serie noodmaatregelen voorgesteld om de negatieve effecten van een vertrek van het VK uit de EU zonder akkoord te minimaliseren.

De maatregelen houden wettelijke waarborgen in voor Erasmusstudenen en leerkrachten in of uit het VK, zodat zij hun lopende leeractiviteiten in het buitenland kunnen voltooien. Het voortzetten van financiering van EU-programma's voor het opbouwen van grensoverschrijdende samenwerking op het Ierse eiland en bepalingen voor het handhaven van lucht- en vracht- en busdiensten tussen de EU en het VK worden gewaarborgd. De vissersvaartuigen van de EU en het VK moeten ook tijdelijk in staat blijven om te vissen in de wateren van beide partijen.

De noodmaatregelen bieden niet dezelfde voordelen als het EU-lidmaatschap of een overgangsperiode. Ze zijn van korte duur en worden unilateraal aangenomen door de EU op voorwaarde dat het VK gelijkwaardige maatregelen aanneemt (reciprociteit).

De wetgevende maatregelen waarover op woensdag is gestemd in de context van de terugtrekking van het VK uit de EU, omvatten: