Belastingmisdrijven: EP-leden roepen op tot Europese financiële politiemacht en financiële inlichtingeneenheid 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
 • Conclusies van bijzondere commissie, opgericht om de strijd tegen belastingcriminaliteit op EU- en mondiaal niveau op te voeren
 • De plenaire stemming beëindigt een onderzoek van een jaar

Op dinsdag heeft het Parlement een beleidsplan aangenomen voor eerlijkere en effectievere belastingheffing en voor de aanpak van financiële misdaden.

De aanbevelingen, aangenomen met 505 stemmen voor, 63 tegen en 87 onthoudingen, werden gedurende een jaar voorbereid door de Bijzondere commissie Financiële misdrijven, belastingontduiking en -ontwijking (TAX3) van het Parlement. De aanbevelingen bevatten het herzien van het systeem om financiële misdaden, belastingontduiking en -ontwijking aan te pakken. Dat kan met name door de samenwerking op alle gebieden tussen de vele betrokken autoriteiten te verbeteren en nieuwe organen op EU- en mondiaal niveau op te zetten.

De verschillende bevindingen en aanbevelingen bevatten:

 • De Commissie moet onmiddellijk beginnen met het werken aan een voorstel voor een Europese financiële politiemacht en een EU-financiële inlichtingeneenheid;
 • Er dient een EU-waakhond tegen het witwassen van geld te worden opgericht;
 • Binnen de VN moet een wereldwijd belastingorgaan worden opgericht;
 • Er is een gebrek aan politieke wil in de lidstaten om belastingontduiking en -ontwijking en financiële criminaliteit aan te pakken;
 • Zeven EU-landen (België, Cyprus, Hongarije, Ierland, Luxemburg, Malta en Nederland) vertonen kenmerken van een belastingparadijs en faciliteren agressieve belastingplanning;
 • Gouden visa en paspoorten moeten geleidelijk worden afgeschaft, met name die van Malta en Cyprus vanwege hun zwakke onderzoek;
 • Kritiek op Denemarken, Finland, Ierland en Zweden om hun verzet tegen de belasting op digitale diensten te handhaven;
 • Het wordt betreurd dat verschillende Europese banken betrokken zijn geweest bij het witwassen van geld door de Russische 'Troika Laundromat', waaronder ING Groep NV, ABN Amro Group NV, Coöperatieve Rabobank UA en de Nederlandse tak van Turkiye Garanti Bankasi A.S.;
 • Nederland, door middel van het faciliteren van agressieve belastingplanning, ontneemt andere EU-lidstaten 11,2 miljard euro aan belastinginkomstenMeer weergeven;Minder weergeven
 • Het cum-ex-fraudeschema laat duidelijk zien dat multilaterale, niet bilaterale, belastingverdragen de weg vooruit zijn;
 • Klokkenluiders en onderzoeksjournalisten moeten veel beter worden beschermd en een EU-fonds om onderzoeksjournalisten te helpen zou opgezet moeten worden.

Een persconferentie door de commissievoorzitter, Petr Ježek en de twee co-rapporteurs, Luděk
Niedermayer en Jeppe Kofod, wordt gehouden om 15.30 uur en is hier te bekijken.

Quotes

De voorzitter van de speciale commissie, Petr Ježek (ALDE, Tsjechië) zei: "Lidstaten doen niet genoeg en in de EU is de Raad duidelijk de zwakste schakel. Zonder politieke wil kan er geen vooruitgang worden geboekt. Europeanen verdienen beter."

Co-rapporteur, Luděk Niedermayer (EVP, Tsjechië) zei: "De toenemende verwevenheid van onze economieën en de digitalisering van de economie moeten systematischer worden aangepakt, omdat dit van invloed is op de belastingheffing. Toch moeten veel zaken op het gebied van belastingen een bevoegdheid van de lidstaten blijven en mogen degenen die hun belastingen betalen geen extra bureaucratie ondervinden."

Co-rapporteur, Jeppe Kofod (S&D, Denemarken) zei: "Dit rapport is het resultaat van het meest omvattende werk dat het Europees Parlement ooit heeft gedaan met betrekking tot belastingontduiking en -ontwijking. Binnen de EU hebben we een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting nodig, een einde aan belastingconcurrentie en het moeilijker maken om zwart geld binnen te halen."

Achtergrond

Na de aanhoudende onthullingen in de afgelopen vijf jaar (Luxleaks, de Panama Papers, de Football Leaks en de Paradise Papers), besloot het Europees Parlement op 1 maart 2018 de bijzondere commissie voor financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (TAX3) op te richten.

Het vandaag goedgekeurde rapport besluit het jaarlange mandaat van de commissie, dat achttien hoorzittingen over specifieke aandacht thema’s, tien gedachtewisselingen met ministers van Financiën en Eurocommissarissen en vier onderzoeksmissies heeft gehouden.