Parlement bepaalt standpunt voor hervorming van het wegvervoer  

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
©AP Images/European Union-EP  
  • Duidelijke regels over de rij- en rusttijden van chauffeurs
  • Marge van 3 dagen voor cabotage
  • Minder maar grondiger controles

Het Europees Parlement stelde nieuwe regels voor om illegale praktijken in het wegvervoer aan te pakken en betere werkomstandigheden voor chauffeurs te creëren.

Donderdag heeft het Parlement zijn standpunt goedgekeurd om met de Raad te onderhandelen over een herziening van de regels voor de detachering van chauffeurs, de rij- en rusttijden van chauffeurs en een betere handhaving van de cabotageregels. De Parlementsleden willen ook concurrentievervalsing door vervoerders die gebruik maken van brievenbusfirma’s een halt toeroepen.

Eerlijke concurrentie en bestrijding van illegale praktijken in het internationale wegvervoer

Om overtredingen van de regels makkelijker op te sporen, wil het Parlement de bestaande beperking van het aantal cabotageoperaties (d.w.z. vervoer in een ander EU-land na een grensoverschrijdende levering) vervangen door een tijdslimiet (3 dagen) en de registratie van grensoverschrijdingen via voertuigtachografen invoeren.

Er moet ook een "afkoelingsperiode" van 60 uur worden ingevoerd die voertuigen in het land van herkomst moeten doorbrengen alvorens zij naar een andere cabotage-opdracht vertrekken. Dit moet "systematische cabotage" voorkomen.

Om het gebruik van brievenbusfirma’s tegen te gaan, zouden wegvervoerbedrijven aanzienlijke activiteiten moeten hebben in de lidstaat waar zij zijn geregistreerd. Aangezien vervoerders steeds meer gebruik maken van lichte bedrijfsvoertuigen om vervoersdiensten aan te bieden, zouden deze vervoerders ook de EU-normen voor vervoerders moeten volgen, aldus de leden van het Europees Parlement.

Duidelijke regels voor de detachering van chauffeurs en minder administratieve rompslomp voor vervoerders

Dezelfde regels in de hele EU voor de detachering van chauffeurs, bieden een duidelijk wettelijk kader in de zeer mobiele vervoerssector en voorkomen bureaucratische rompslomp als gevolg van uiteenlopende nationale regels. Het moet ook zorgen voor een billijke beloning van chauffeurs.

De leden van het Europees Parlement willen dat de detacheringsregels van toepassing zijn op cabotage en grensoverschrijdend vervoer, met uitzondering van doorvoer, bilaterale operaties en bilaterale operaties met één extra lading of lossing in elke richting (of geen op de heenweg en twee bij terugkeer).

Verder willen de parlementsleden ook de tijd die nodig is voor wegcontroles te verkorten en dat digitale technologieën worden gebruikt om het leven van chauffeurs gemakkelijker te maken en. Ze willen dat de nationale autoriteiten zich richten op slechte leerlingen die eerder al moeite hadden met het naleven van de regels, terwijl ze willen dat er minder steekproefsgewijze controles worden uitgevoerd bij uitbaters die zich aan de wet houden.

Betere werkomstandigheden voor chauffeurs

De leden van het Europees Parlement hebben ook wijzigingen voorgesteld om te zorgen voor betere rustomstandigheden voor chauffeurs. De bedrijven zullen hun dienstregelingen zo moeten organiseren dat de chauffeurs met regelmatige tussenpozen (ten minste om de 4 weken) naar huis kunnen terugkeren. De verplichte rustperiode aan het einde van de week mag niet in de vrachtwagencabine worden opgenomen, voegen de leden van het Europees Parlement eraan toe.

Het standpunt van het Europees Parlement over de regels voor de terbeschikkingstelling van chauffeurs werd goedgekeurd met 317 stemmen voor, 302 stemmen tegen en 14 onthoudingen.

Het standpunt over de regels inzake de rusttijden van bestuurders werd goedgekeurd met 394 stemmen voor, 236 stemmen tegen en 5 onthoudingen.

Het standpunt over de wijziging van de regels inzake de toegang tot het beroep van wegvervoerondernemer en de markt voor goederenvervoer over de weg, met regels inzake cabotage en de aanpak van brievenbusfirma’s, werd goedgekeurd met 371 stemmen voor, 251 stemmen tegen en 13 onthoudingen.