Parlement breidt regels voor gaspijpleidingen uit naar leidingen uit derde landen 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
  • Gaspijpleidingen uit derde landen vallen voortaan onder de EU-regels
  • Juridische duidelijkheid voor bestaande en nieuwe uitbaters van gaspijpleidingen
  • Duidelijke regels voor het toestaan van uitzonderingen door de Commissie

Het Europees Parlement keurde nieuwe regels goed die uitbaters juridische duidelijkheid bieden en moeten zorgen voor competitieve gasvoorziening.

Donderdag keurden de Parlementsleden een herziening van de Europese gasmarktregels goed met 465 stemmen voor, 95 stemmen tegen en 68 onthoudingen, waardoor de EU-regels - inclusief de mededingingsregels - ook van toepassing worden alle gaspijpleidingen die de EU binnenkomen vanuit niet-EU-landen.

Een competitievere gasmarkt, in het voordeel van de consument

De gewijzigde regels leiden tot een competitievere gasmarkt door ervoor te zorgen dat de eigendom van pijpleidingen die het grondgebied van de EU binnenkomen, gescheiden is van die van de gasvoorziening. Pijpleidingen moeten toegankelijk zijn voor andere uitbaters, zoals nu al de regel is voor gaspijpleidingen binnen de EU. Consumenten hebben baat bij meer concurrentie, die leidt tot lagere prijzen.

Deze herziening verduidelijkt ook het juridisch kader voor toekomstige pijpleidingprojecten met derde landen.

Vrijstellingen voor nieuwe gaspijpleidingen uit derde landen, onder strikte voorwaarden

De gewijzigde regels geven de EU exclusieve bevoegdheid voor overeenkomsten over nieuwe gasleidingen uit derde landen, ook voor het verlenen van vrijstellingen. De Commissie kan de lidstaat waar gaspijpleiding de EU binnenkomt de toelating geven om onderhandelingen te openen over de levering van gas uit een nieuwe pijpleiding vanuit een derde land, als ze van mening is dat dit niet in strijd is met de Europese wetgeving of niet nadelig is voor de mededinging. De Commissie raadpleegt andere betrokken EU-landen alvorens een vrijstelling van de EU-regels voor te stellen. Het is aan de Commissie om te beslissen of zij de vrijstelling verleent.

Voor bestaande pijpleidingen (die vóór de inwerkingtreding van deze richtlijn zijn aangesloten op pijpleidingen van de EU) kan een lidstaat binnen een jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn een besluit nemen over een afwijking indien dit niet nadelig is voor de mededinging.

Volgende stappen

Na formele goedkeuring door de EU-ministers wordt de richtlijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. 20 dagen later treedt ze in werking. De lidstaten hebben dan negen maanden tijd om hun nationale wetgeving aan te passen.

Achtergrond

Meer dan 70 % van het verkochte aardgas in de EU wordt ingevoerd uit derde landen, meestal via pijpleidingen. Grootste leveranciers zijn Noorwegen, Rusland en Algerije.