Europees Parlement stemt in met strengere regels voor zelfgemaakte explosieven 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
  • Bij 40% van de terroristische aanslagen in de EU tussen 2015 en 2017 werden zelfgemaakte explosieven gebruikt
  • Nieuwe chemische stoffen worden aan de lijst van verboden stoffen toegevoegd
  • Duidelijkere vergunnings- en screeningssystemen voor de verkoop van gevaarlijke chemische stoffen

Bijgewerkte regels voor het gebruik en de verkoop van chemische stoffen die kunnen worden gebruikt om zelfgemaakte explosieven te maken, werden dinsdag door het Parlement goedgekeurd.

Bij ongeveer 40% van de terroristische aanslagen in de EU tussen 2015 en 2017 werd gebruik gemaakt van zelfgemaakte explosieven. Bovendien verandert de veiligheidsdreiging voortdurend en gebruiken terroristen nieuwe formules en technieken om zelfgemaakte explosieven te bereiden.

De nieuwe regels zijn bedoeld om de hiaten in de huidige wetgeving op te vullen:

  • Nieuwe chemische stoffen worden aan de lijst van verboden producten toegevoegd. Het gaat onder meer om zwavelzuur dat wordt gebruikt voor de productie van TATP, het explosief dat werd gebruikt bij de aanslagen van 2015 in Parijs, de aanslag in Brussel in 2016 en de aanslag in Manchester in 2017;
  • De vergunningsvoorwaarden voor de aankoop en het gebruik van stoffen waarmee explosieven kunnen gemaakt worden, worden verscherpt, waardoor een einde komt aan de huidige zwakke registratiesystemen die het mogelijk maken om beperkt toegankelijke stoffen te kopen op vertoon van een identiteitskaart;
  • De regels voor de verkoop en de melding van verdachte transacties worden verduidelijkt en zowel op de onlinemarkten als op de melding van verdachte transacties van toepassing.

De beperkingen zijn niet van toepassing op professionele gebruikers.

Citaat

Rapporteur Andrejs Mamikins (S&D, LV) zei hierover: "Dit is een overwinning van de Europese veiligheid op de terroristische dreiging. Geen enkele lidstaat kan dit afzonderlijk. De nieuwe regels zullen de hiaten in het gebruik en de verkoop van explosieven opvullen door strikte regels vast te leggen voor de hele toeleveringsketen, de onlinemarkt te reguleren en de toegang tot bepaalde stoffen voor het grote publiek te beperken".

Volgende stappen

De nieuwe regels werden met 616 stemmen voor en 7 stemmen tegen goedgekeurd, er waren 21 onthoudingen. De tekst moet nog formeel door de Raad worden goedgekeurd voordat hij in werking kan treden.

De nieuwe regels zullen 18 maanden na hun bekendmaking van toepassing zijn. Reeds afgeleverde vergunningen blijven na de inwerkingtreding van de nieuwe regels nog twaalf maanden geldig.