Europees Parlement: nieuwe CO2-emissiegrenzen voor vrachtwagens  

Persbericht 
 
 
  • Fabrikanten moeten de CO2-uitstoot van zware bedrijfsvoertuigen met 30% verminderen in 2030
  • 25% van de CO2-uitstoot in het wegvervoer wordt veroorzaakt door vrachtwagens

Het Europees Parlement heeft op donderdag de eerste verordening op het gebied van CO2-emissies voor vrachtwagens ooit aangenomen.

De maatregel is een poging om de toenemende uitstoot in het wegvervoer terug te dringen. Over de nieuwe verordening was reeds een akkoord bereikt met de lidstaten. Hij werd aangenomen door het Europees Parlement met 474 stemmen voor, 47 tegen en 11 onthoudingen.

Volgens de overeenkomst moet de CO2-uitstoot van zware voertuigen zoals vrachtwagens met 30% worden verlaagd in 2030, met een tussentijds doel van 15% in 2025.

Vanaf 2025 moet 2% van alle nieuw verkochte voertuigen zonder of met een lage uitstoot zijn. Dit om de toenemende uitstoot in het wegverkeer, die goed is voor ongeveer een kwart van de totale uitstoot, terug te dringen.

Ten slotte moet de Europese Commissie in 2022 nieuwe doelen stellen voor de periode vanaf 2030, in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs.

Quote

Bas Eickhout (Groenen/EVA, Nederland): “Het feit dat de EU voor het eerst actie onderneemt bij de CO2-uitstoot van zware bedrijfsvoertuigen is een groot succes. Deze verordening zorgt voor minder vervuiling op onze wegen en een betere luchtkwaliteit.

De toekomst van schonere vrachtwagens wordt gestuurd door innovatie. Deze wetgeving moet daarom de industrie aansporen om verandering en technologische vooruitgang te stimuleren.”

Vervolgstappen

De lidstaten moeten de wetgeving nog formeel goedkeuren voor deze in werking kan treden.

Achtergrond

27% van de CO2-uitstoot in het wegvervoer en bijna 5% van de broeikasuitstoot van de EU wordt veroorzaakt door zware bedrijfsvoertuigen (data uit 2016). Sinds 2019 is deze uitstoot verhoogd met 25%, met name door een toename van het vrachtverkeer op de weg. In afwezigheid van nieuwe maatregelen is de verwachting dat de uitstoot nog verder zal toenemen.