Hoe wordt de voorzitter van het Parlement gekozen? 

 
 

Kandidaten voor het voorzitterschap kunnen worden voorgesteld door een politieke fractie of door een twintigste van de leden van het Parlement i.e. 38 EP-leden (de zogenaamde "lage drempel" zoals opgenomen in de herziene Reglement van het Europees Parlement)

De stemming is geheim (artikel 15) en gaat als volgt:

Elk lid schrijft de naam van zijn/haar voorkeurskandidaat op een stemformulier en deponeert dit in de stembus. Acht uit het Parlement geselecteerde leden, de telers, zien toe op een ordentelijk verloop.

Om verkozen te worden, heeft een kandidaat een absolute meerderheid van de getelde, geldige stemmen nodig (50% plus 1). Blanco of onleesbare stemformulieren worden niet meegeteld bij het vaststellen van een meerderheid. Als de eerste ronde geen winaar oplevert, volgt een tweede ronde waarin dezelfde of andere kandidaten kunnen worden genomineerd en waarin de stemming op dezelfde wijze plaatsvindt. Indien nodig kan dit een derde keer worden herhaald.

Als ook de derde ronde geen winnaar oplevert, volgt een vierde ronde met de twee kandidaten met de hoogste score. Diegene met de meeste stemmen wint.

De nieuw verkozen voorzitter zit vanaf dat moment de vergadering voor en kan als hij/zij wil een toespraak houden, alvorens wordt overgegaan tot de stemmingen over de vicevoorzitters en quaestoren.

.