Uit hoeveel leden bestaat een parlementaire commissie? 

 
 

Tijdens de 8e zittingsperiode bestond een parlementaire commissie uit 25 tot 73 gewone leden en een gelijk aantal vaste plaatsvervangers. De numerieke samenstelling van de commissies voor de 9e zittingsperiode wordt tijdens de eerste plenaire vergadering vastgesteld op basis van een voorstel van de Conferentie van voorzitters (CoP).

.