Wat zijn politieke fracties en hoe worden ze gevormd? 

 
 
  • Er zijn 25 leden nodig om een fractie te vormen en in een fractie moet minimaal een vierde van de lidstaten (i.e. minstens 7) vertegenwoordigd zijn. De leden mogen slechts tot één fractie behoren.
  • Sommige leden zijn van geen enkele fractie lid. In dat geval maken zij deel uit van de niet-ingeschrevenen.
  • Door toe te treden tot een fractie accepteren de EP-leden dat ze politieke affiniteit hebben met die fractie: een politieke verklaring die de doelstellingen van de fractie toelicht wordt naar de Voorzitter van het Parlement gestuurd.
  • De onderhandelingen over fractievorming zijn op 27 mei 2019 begonnen.
  • De politieke fracties moeten hun samenstelling uiterlijk op 1 juli bekendmaken.

.