Wat zijn de vereisten om een politieke fractie te vormen? 

 
 

Deel deze pagina: 

Na de verkiezingen vormen EP-leden politieke fracties. De fracties brengen EP-leden uit verschillende lidstaten samen op basis van hun politieke overtuiging. Fracties kunnen ook later in het mandaat worden gevormd. Aan het einde van de 8e zittingsperiode (2014- 2019) waren er 8 politieke fracties in het Europees Parlement.

Om de formele status van een politieke fractie te krijgen, moet deze bestaan ​​uit ten minste 25 leden van het Europees Parlement, gekozen in ten minste een kwart van de lidstaten (dat wil zeggen ten minste 7). De leden mogen slechts tot één fractie behoren. De oprichting van een fractie moet worden medegedeeld aan de Voorzitter van het Parlement in een verklaring waarin de naam van de fractie, de leden, het presidium en een politieke verklaring worden opgenomen, en de doelstellingen van de fractie worden uiteengezet.

Normaal gesproken beoordeelt het Parlement de politieke verwantschap van fractieleden niet. Door een fractie te vormen, aanvaarden de leden van het Europees Parlement per definitie dat ze politieke affiniteit met elkaar hebben. Pas wanneer dit door de betrokken parlementsleden zelf wordt betwist zal het Parlement moeten beoordelen of de fractie inderdaad conform de regels is samengesteld.

.