Wie zijn de fractievoorzitters en hoe worden ze gekozen? 

 
 

Tijdens de 8e zittingsperiode van het Europees Parlement waren er 8 politieke fracties. Elke politieke fractie kiest zelf een voorzitter en vicevoorzitters. De fractievoorzitters en de EP-voorzitter vormen samen de Conferentie van voorzitters (Conference of Presidents, CoP). De Conferentie van voorzitters organiseert de bedrijfs- en wetgevingsplanning van het Parlement, bepaalt de verantwoordelijkheden en het lidmaatschap van commissies en delegaties en is verantwoordelijk voor de betrekkingen met andere EU-instellingen, de nationale parlementen en niet-EU-landen.

.