Wie zijn de coördinatoren van de politieke fracties in de parlementaire commissies en hoe worden ze gekozen? 

 
 

De fracties kiezen hun "coördinatoren" voor de parlementaire commissies. Dit zijn de politieke experts van elke groep in de betreffende commissie. Ze coördineren het standpunt van hun fractie over de onderwerpen voor de commissie en organiseren samen met de voorzitter en de vicevoorzitters het werk in de commissie.

.