Wanneer weten we welke leden van het Europees Parlement naar welke commissie gaan? 

 
 

In de constituerende vergadering (2-4 juli) zal het Parlement ook beslissen over de numerieke samenstelling van de parlementaire commissies, op basis van een voorstel van de Conferentie van voorzitters (CoP, Conference of Presidents). Het CoP-voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de plenaire vergadering, wat bij gewone meerderheid besluit.

De fracties bepalen welke van hun EP-leden zitting nemen in de parlementaire commissies.

Dit wordt tijdens de eerste plenaire vergadering aan het Parlement bekendgemaakt (zonder stemming). De parlementaire commissies komen in de daaropvolgende week bijeen voor hun constituerende vergaderingen om hun voorzitters en vicevoorzitters te kiezen. De commissies worden voor 2,5 jaar ingesteld.

Parlementaire commissies wijzigen wetgevingsvoorstellen door rapporten aan te nemen, amendementen in de plenaire vergadering in te dienen en een onderhandelingsteams aan te stellen om onderhandelingen met de Raad over EU-wetgeving te voeren. Ze nemen ook initiatiefverslagen aan, organiseren hoorzittingen met deskundigen en controleren andere EU-instellingen.

.