Veertien Vicevoorzitters van het Europees Parlement gekozen 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
Een EP-lid stemt voor de verkiezing van de Vicevoorzitters van het EP  

Woensdagmiddag zijn alle veertien EP-vicevoorzitters verkozen voor een periode van twee en een half jaar. Er waren drie stemrondes nodig om alle Vicevoorzitters te kiezen.

Elf Vicevoorzitters werden in de eerste stemronde verkozen, twee in de tweede stemronde en de laatste werd met een relatieve meerderheid in de derde stemronde verkozen.

De nieuwe EP-Vicevoorzitters zijn afkomstig uit zes fracties en tien lidstaten. Hun namen worden hieronder weergegeven in de volgorde waarin zij zijn gekozen:

 1. Mairead McGUINNESS (EPP, IE) 618 stemmen, ronde 1
 2. Pedro SILVA PEREIRA (S & D, PT) 556 stemmen, ronde 1
 3. Rainer WIELAND (EPP, DE) 516 stemmen, ronde 1
 4. Katarina BARLEY (S & D, DE) 516 stemmen, ronde 1
 5. Othmar KARAS (EPP, AT) 477 stemmen, ronde 1
 6. Ewa Bożena KOPACZ (EPP, PL) 461 stemmen, ronde 1
 7. Klara DOBREV (S & D, HU) 402 stemmen, ronde 1
 8. Dita CHARANZOVÁ (Renew Europe, CZ) 395 stemmen, ronde 1
 9. Nicola BEER (Renew Europe, DE) 363 stemmen, ronde 1
 10. Lívia JÁRÓKA (EPP, HU) 349 stemmen, ronde 1
 11. Heidi HAUTALA (Groenen / EFA, FI) 336 stemmen, ronde 1
 12. Marcel KOLAJA (Groenen / EVA, CZ) 426 stemmen, ronde 2
 13. Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE / NGL, EL) 401 stemmen, ronde 2
 14. Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT) 248 stemmen, ronde 3


De rol van Vicevoorzitters

Een Vicevoorzitter kan de Voorzitter vervangen wanneer dit nodig is en kan dus ook de plenaire vergadering voorzitten. Daarnaast zijn de Vicevoorzitters leden van het Bureau van het Europees Parlement. Het Bureau is het orgaan dat de regels voor het Parlement bepaalt. Eén van de taken van het Bureau is het opstellen van een voorontwerp van de EP-begroting. Daarnaast besluit het over administratieve, personeels- en organisatorische zaken.

Hoe worden de Vicevoorzitters verkozen?

De voorwaarden voor de kandidaten zijn dezelfde als voor de voorzitter (artikel 15).

De Vicevoorzitters worden in één stemsessie verkozen. In de eerste stemronde worden, tot een maximumaantal van veertien en in de volgorde van het aantal behaalde stemmen, diegenen voor gekozen verklaard die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald. Indien het aantal aldus gekozen kandidaten minder is dan 14 wordt op dezelfde wijze overgegaan tot een tweede stemronde voor de resterende zetels. Indien een derde stemronde noodzakelijk is, volstaat een gewone meerderheid voor de nog te vervullen zetels. Bij staking van stemmen worden de kandidaten met de hoogste leeftijd voor gekozen verklaard. (artikel 17).

Indien Vicevoorzitters bij acclamatie worden verkozen, wordt hun rangorde vervolgens bij geheime stemming bepaald.