Europees Parlement kiest Ursula von der Leyen als eerste vrouwelijke Commissievoorzitter 

Persbericht 
 
 
Parliament elects Ursula von der Leyen as first female Commission President "CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP"  

Het Parlement heeft op 16 juli Ursula von der Leyen met 383 stemmen vóór gekozen als nieuwe Commissievoorzitter. Ze wordt de eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie.

Von der Leyen treedt op 1 november 2019 aan, voor een termijn van vijf jaar. In totaal werden er 733 stemmen uitgebracht, waarvan 1 niet geldig was. 383 leden stemden voor, 327  tegen en 22 onthielden zich van stemming.

Volgens de officiële kennisgevingen van de autoriteiten van de lidstaten telt het Europees Parlement momenteel 747 EP-leden. De nieuwe Commissievoorzitter moest met een absolute meerderheid, dus meer dan 50 % van de leden, oftewel minstens 374 stemmen worden verkozen. Parlementsvoorzitter Sassoli heeft voordat hij de uitslag bekend maakte het vereiste aantal stemmen formeel aangekondigd. De stemming gebeurde op papier en was geheim.

EP-voorzitter David Sassoli zei na afloop van de stemming:

"Namens het Parlement feliciteer ik u met uw verkiezing tot voorzitter van de Europese Commissie.

Nu begint een zeer belangrijke fase voor de Europese instellingen; we zullen ons moeten voorbereiden op de hoorzittingen met de kandidaat-commissarissen, die, zoals u weet, zeer grondig worden aangepakt door de leden van dit Parlement.

We verwachten dat de onderwerpen die u vandaag met de EP-leden heeft besproken, ook grondig zullen worden besproken en opgevolgd door de leden van uw college tijdens de hoorzittingen in de bevoegde parlementaire commissies.

De komende jaren zullen erg belangrijk zijn voor de toekomst van de Europese Unie. Om succes te boeken is nauwe en volledige samenwerking tussen de instellingen van groot belang. "

Hoorzittingen kandidaat-commissarissen

De gekozen voorzitter van de Commissie zal nu officiële brieven sturen naar de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten. Hierin worden zij uitgenodigd hun kandidaat-leden voor de Europese Commissie voor te stellen.

Hoorzittingen met de genomineerden in de bevoegde commissies van het Parlement vinden plaats van 30 september tot 8 oktober. Het volledige college van Commissieleden moet vervolgens door het Parlement worden gekozen, hoogstwaarschijnlijk tijdens de zitting van 21-24 oktober. Meer informatie is hier te vinden.

Procedure: verkiezing van Commissievoorzitter