Brexit: nieuw Europees Parlement bevestigt volledige steun voor EU-standpunt 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
  • Parlementsleden beloven om een terugtrekkingsakkoord zonder backstop te verwerpen
  • VK is als enige verantwoordelijk indien het tot een 'no deal' komt
  • Bijkomende verlenging onder voorwaarden van de artikel 50-termijn is mogelijk, indien het Verenigd Koninkrijk daarom verzoekt.
Michel Barnier spreekt het Europees Parlement toe tijdens het Brexit-debat in Straatsburg op 18 september  

Het terugtrekkingsakkoord is eerlijk en evenwichtig en biedt rechtszekerheid, aldus de parlementsleden in een resolutie waarin zij hun steun voor een ordelijke Brexit bevestigen.

Het Europees Parlement blijft een ordelijke Brexit op basis van het reeds onderhandelde terugtrekkingsakkoord steunen. Dat hebben de parlementsleden vandaag herbevestigd met een resolutie die aangenomen werd met 544 stemmen voor, 126 tegen en 38 onthoudingen.

De resolutie benadrukt ook dat het bestaande terugtrekkingsakkoord een eerlijk en evenwichtig akkoord is dat rekening houdt met de “rode lijnen” van het VK en de beginselen van de EU.

Rechtszekerheid

Het Parlement benadrukt dat het akkoord de rechten en de levenskeuzes eerbiedigt van de Europese en Britse burgers, voorziet in één enkele financiële regeling met het VK en - op verzoek van het VK - een overgangsperiode bevat. Bovendien voorziet het terugtrekkingsakkoord in een noodzakelijk backstop-mechanisme die de Ierse status quo waarborgt door de bescherming van het Goede Vrijdagakkoord en de Noord-Zuid-samenwerking te verzekeren.

In de resolutie verklaren de parlementsleden bereid te zijn terug te keren naar het voorstel voor een enkele backstop voor Noord-Ierland. Ze zijn ook bereid om "alternatieve oplossingen" te onderzoeken als deze juridisch en operationeel geloofwaardig zijn en in overeenstemming met de leidende beginselen van de EU. Maar de EP-leden benadrukken dat zij niet zullen instemmen met een terugtrekkingsakkoord zonder een backstop.

Verenigd Koninkrijk alleen verantwoordelijk voor een 'no deal'

Wat de recente ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk betreft, wijzen de Europarlementariers erop dat het Verenigd Koninkrijk de volledige verantwoordelijkheid voor een “no-deal” Brexit en de ernstige gevolgen hiervan zal moeten nemen .

Het Parlement benadrukt ook dat een 'no deal'-scenario het VK niet ontslaat van de verplichtingen en verbintenissen in verband met financiële regelingen, bescherming van de rechten van de burgers en naleving van het Goede Vrijdagakkoord - noodzakelijke voorwaarden voor de goedkeuring door het Parlement van elke toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

In dit licht zijn de leden van het Europees Parlement verheugd over de maatregelen die de EU-instellingen en de lidstaten hebben genomen ter voorbereiding op een 'no deal'-scenario.

Burgers blijven de eerste prioriteit

De bescherming van de rechten en de levenskeuzes van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britse burgers in de EU blijft voor het Parlement de eerste prioriteit. De parlementsleden zijn bezorgd over de tenuitvoerlegging van de vestigingsregeling van het VK. Ze sporen de andere EU-lidstaten aan om een constistente en ruimhartige aanpak na te streven en de in de EU-27 woonachtige Britse burgers rechtszekerheid te bieden.

Een voorwaardelijke verlenging

Het Parlement staat open voor een mogelijke verlenging van de onderhandelingstermijn - indien het Verenigd Koninkrijk daarom verzoekt - op voorwaarde dat dit gerechtvaardigd is en een specifiek doel heeft, zoals het vermijden van een 'no deal', het houden van algemene verkiezingen of een referendum, het intrekken van artikel 50 of het goedkeuren van het uittredingsakkoord. Dergelijke verlenging mag echter geen gevolgen hebben voor de werkzaamheden en de werking van de EU-instellingen.

Achtergrond

Na het besluit van de buitengewone Europese Raad van 10 april 2019 om op verzoek van het Verenigd Koninkrijk de einddatum van artikel 50 te verlengen, zal het Verenigd Koninkrijk de EU uiterlijk op 31 oktober verlaten.

Volgende stappen

De resolutie bevestigt de steun van het nieuwe Parlement voor de huidige EU-aanpak in de aanloop naar de beslissende top van Europese staatshoofden en regeringsleiders in oktober. Elk terugtrekkingsakkoord en toekomstige associatie- of internationale overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk moet door het Europees Parlement worden goedgekeurd.

Infographic