Deel deze pagina: 

Voorafgaand aan de EU-top van volgende week bespreken Jean-Claude Juncker en Michel Barnier Brexit en begrotingskwesties met EP-leden  

In de aanloop naar de EU-top van volgende week roepen de EP-leden op tot dringende maatregelen om de financiering van EU-programma's veilig te stellen, de klimaatverandering aan te pakken en een "no-deal" Brexit te voorkomen.

Tijdens het debat over de komende top in oktober met Tytti Tuppurainen van het Finse voorzitterschap van de Raad, Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de EU-hoofdonderhandelaar over Brexit Michel Barnier, riepen de leden van het Europees Parlement op tot het vinden van een oplossing voor het volgende lange-termijn investeringsbudget van de EU. Ze waarschuwden tevens tegen het riscio dat door de EU gefinancierde programma’s stopgezet dreigen te worden. Darnaast drongen de EP-leden aan op maatregelen tegen klimaatverandering met het oog op het behalen van de doelstellingen van het Akkoord van Parijs.

Wat Brexit betreft, veroordeelden de meeste leden van het Europees Parlement het huidige ‘spel’ van beschuldigingen over en weer en het standpunt van de Britse regering en riepen zij op tot een oplossing om een rampzalige no-deal Brexit te voorkomen.

Openingspeeches van Tytti Tuppurainen, namens het Finse voorzitterschap van de Raad, Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, en Michel Barnier, hoofdonderhandelaar van de EU.

Debat van de leden van het Europees Parlement, eerste ronde - klik op een naam om de video van de spreker te bekijken.

Slotverklaring van Tytti Tuppurainen, namens het Finse voorzitterschap van de Raad.

U kunt het volledige debat hier terugkijken

.