EU Meerjarenbegroting: Besluit uitstellen is schadelijk voor burgers en bedrijven. 

Persbericht 
 
 
  • EU-landen worden opgeroepen om met spoed een standpunt over de meerjarenbegroting, het meerjarig financieel kader (MFK) in te nemen 
  • Parlement is reeds sinds november 2018 bereid om te onderhandelen 
  • EP-leden eisen een vangnet zodat burgers, ondernemingen en organisaties de nodige financiering kunnen blijven ontvangen als het akkoord er niet op tijd is 

In een resolutie waarschuwt het Europees Parlement voor een "duidelijk risico" dat een akkoord met de Raad over de EU-lange termijn begroting voor 2021-2027 niet op tijd wordt gesloten.

De tekst, aangenomen met 426 stemmen tegen 163, en 67 onthoudingen, bepaalt het volgende:

  • bevestigt het standpunt van het vorige Parlement met betrekking tot de meerjarenbegroting na 2020, zoals aangenomen in november 2018;
  • het standpunt van het Parlement wordt herzien met het oog op extra maatregelen ter financiering van de klimaattransitie, waarbij er wordt benadrukt dat er dringend behoefte is aan een nieuwe doorbraak op het vlak van politieke en financiële inspanningen om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te verwezenlijken;
  • de Commissie moet toelichten wat de financiële gevolgen zijn van de politieke beloften gedaan door de in juli verkozen voorzitter van de Commissie, Ursula von der Leyen, met betrekking tot het MFK;
  • de Commissie moet een “rampenplan” voorbereiden als vangnet om de begunstigden van programma’s met EU-financiering te beschermen, aangezien het Parlement een "duidelijk risico" ziet dat de complexe onderhandelingen tussen het Parlement en de Raad eind 2020 niet met succes zullen zijn afgerond.

De Raad heeft hierover nog steeds geen politiek besluit genomen.

Achtergrond

De Commissie heeft de wetgevingsvoorstellen voor het nieuwe MFK in het voorjaar van 2018 ingediend. Het Parlement heeft hierover reeds in november 2018 een standpunt ingenomen en is dus al bijna een jaar bereid om met de Raad te gaan onderhandelen.

Het meerjarig financieel kader is de langetermijnbegroting van de EU en bestrijkt gewoonlijk een periode van zeven jaar. Het huidige MFK (periode 2014-2020) is op 2 december 2013 goedgekeurd.

Ongeveer 93% van de EU-begroting financiert activiteiten op het terrein in de EU-landen en daarbuiten. Het gaat naar burgers, regio's, steden, landbouwers, onderzoekers, studenten, ngo's en bedrijven.