Donald Tusk bespreekt voor de laatste keer de conclusies van de EU-top 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
  • Unanieme veroordeling van Turkse agressie in Syrië en Cyprus 
  • Brexit-deal: Verenigd Koninkrijk moet eerst ratificeren voordat het EP aan het werk kan  
  • Raad moet een besluit nemen over het MFK; Parlement dringt aan op ambitie  
  • Gebrek aan eensgezindheid over Albanië en Noord-Macedonië "een fout" 
Leden van het Europees Parlement debatteren over de oktober EU-top met voorzitters Tusk en Juncker  

De leden van het Europees Parlement debatteerden vanochtend met Juncker en Tusk over de uitkomst van de EU-top van 17-18 oktober.

In zijn inleiding veroordeelde Donald Tusk, Voorzitter van de Raad, de eenzijdige militaire actie van Turkije in het noordoosten van Syrië. Hij riep op tot terugtrekking van de Turkse troepen en respect voor het internationaal humanitair recht. Tusk bevestigde EU- solidariteit met Cyprus dat voor haar kust wordt geconfronteerd met illegale boringen van Turkije. Over de Brexit stand van zaken zei hij dat "een no-deal scenario nooit onze beslissing zal zijn".

In de context van de moeizame uitbreidingsonderhandelingen noemde Donald Tusk het besluit om geen toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië te beginnen "een vergissing".

De aftredende voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, verklaarde dat de Brexit deal rechtszekerheid biedt en de wensen van het Parlement respecteert. Wat de EU-begroting betreft, benadrukte hij dat de meeste recente voorstellen van de Raad nog steeds onaanvaardbaar zijn: "Je kunt Europa niet vormgeven met een budget van slechts 1% van het BBP".

Alle fractievoorzitters benadrukten dat het niet volstaat om Turkije slechts te veroordelen en verzochten de Raad, de Commissie of de lidstaten daarom concrete maatregelen te nemen. Een meerderheid van de fractievoorzitters bevestigde opnieuw dat voor hen een Brexit-akkoord voor een ordelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk een positieve ontwikkeling is, dat het Parlement pas kan instemmen nadat de overeenkomst in het Verenigd Koninkrijk is geratificeerd, en wees op het belang van voldoende tijd voor gekozen vertegenwoordigers in het Verenigd Koninkrijk en de EU om de overeenkomst te herzien.

De meeste sprekers die de EU’s meerjarenbegroting aan de orde stelden vroegen de Raad om de financiering in lijn te brengen met de ambitieuze doelstellingen van het Parlement en de gekozen voorzitter van de Raad, Ursula von der Leyen. Wat de uitbreiding in de Westelijke Balkan betreft, veroordeelden bijna alle sprekers het gebrek aan eensgezindheid in de Europese Raad, ondanks de overweldigende steun in de hele EU.

In zijn afsluitende woorden zei Raadsvoorzitter Tusk dat hij, in het licht van wat hij "in dit debat heeft gehoord", dat "er geen twijfel over bestaat dat wij het verzoek van het Verenigd Koninkrijk om uitstel zeer serieus moeten overwegen".

Bekijk de video-opname van de debatten (klik op de naam van de spreker):