Bezwaar tegen lood in pvc om milieu en volksgezondheid te beschermen 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
  • Noodzaak om lood in pvc uit te bannen, geen uitzondering voor gerecycled pvc 
  • Voorstel van Europese Commissie is niet verenigbaar met REACH-richtlijn 

De Europarlementariërs vetoën een voorstel van de Europese Commissie dat zou leiden tot het toestaan van lood in gerecycled pvc.

De Commissie stelde voor om de regels omtrent lood in pvc te amenderen. Als algemene regel zou 0,1% lood worden getolereerd in pvc, maar hogere concentraties zouden toegestaan worden voor gerecycled pvc (2% in hard pvc en 1% in zacht pvc).

Met 394 stemmen voor, 241 stemmen tegen en 13 onthoudingen wezen de Europarlementariërs op woensdag het voorstel van de Commissie af.

De leden van het Europees Parlement vinden dat het voorstel tegen het principes van de REACH-richtlijn ingaat, het beschermen van de volksgezondheid en het milieu. Zij benadrukken dat lood giftig is en dat zelfs een lage dosis de gezondheid kan schaden, waaronder onomkeerbare neurologische schade. De leden zijn van mening dat de concentraties in het voorstel van de Commissie niet overeenkomen met “veilige concentraties”. Zij onderstrepen dat er alternatieven beschikbaar zijn.

Vervolgstappen

Het bezwaar van het Parlement betekent dat het voorstel niet wordt aangenomen door de Europese Commissie. De Commissie kan nu een geamendeerd voorstel indienen of een nieuw voorstel presenteren.

Achtergrond

Het Parlement is van mening dat gerecycled pvc de problematiek van zware metalen niet moet bestendigen. Europese producent begonnen in 2015 al met de afbouw van lood in pvc, door de vrijwillige inzet uit de pvc-industrie. Lood is nog steeds aanwezig in geïmporteerd pvc.