Europees Parlement : buitengewone plenaire vergadering op 26 maart 

Persbericht 
 
 

De EP-voorzitter en fractieleiders hebben besloten om een buitengewone plenaire vergadering te houden met het oog op het goedkeuren van speciale maatregelen

Europees Parlement houdt een buitengewone plnaire zitting op 26 maart om speciale Covid-19 maatregelen goed te keuren  

De Voorzitter van het Europees Parlement en de fractieleiders, verenigd in de Conferentie van voorzitters hebben op donderdagochtend informeel overlegd.

Daarna heeft de Conferentie van voorzitters in een schriftelijke procedure het voorstel van Parlementsvoorzitter David Sassoli goedgekeurd om op donderdag 26 maart in Brussel een buitengewone plenaire vergadering bijeen te roepen..

Zo wordt het mogelijk voor het Parlement om te debatteren en te stemmen over de eerste drie wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie die de lidstaten moeten ondersteunen om de gevolgen van de Covid-19 -pandemie op te vangen.

De voorzitter van het EP, David Sassoli, zei: " Als vertegenwoordigers van de Europese burgers hebben wij plichten jegens onze burgers, en die komen we na. Het Parlement moet open blijven, want een virus kan de democratie niet in gevaar brengen. Wij zijn de enige democratisch verkozen Europese instelling en wij zullen hen blijven vertegenwoordigen en verdedigen".

De drie voorstellen hebben betrekking op:

- Het Coronavirus Response Investment Initiatief, dat 37 miljard euro uit de cohesiefondsen vrijmaakt om lidstaten te helpen bij de bestrijding van de gevolgen van de crisis

- een wetgevingsvoorstel om het toepassingsgebied van het EU-Solidariteitsfonds te verruimen met noodsituaties op het gebied van volksgezondheid,

- een Commissievoorstel om de zogenaamde “spookvluchten” als gevolg van de Covid-19 -uitbraak te stoppen.

Het is van essentieel belang dat het Europees Parlement deze drie voorstellen snel goedkeurt om EU-burgers en lidstaten in deze ongekende situatie concreet te kunnen helpen.

Het Bureau van het Europees Parlement zal voor deze zitting specifieke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de stemmingen ook op afstand kunnen worden georganiseerd.

Deze plenaire vergadering zal de voorziene zitting van 1-2 april formeel vervangen.

Contact: