• Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) bezorgd over de uitbreiding van de "noodtoestand"-maatregelen en de voorgestelde wijzigingen in het Hongaarse strafrecht  
  • De Europese Commissie moet nagaan of de voorgestelde maatregelen in overeenstemming zijn met de fundamentele waarden van de EU 
  • Alle lidstaten hebben de verantwoordelijkheid om de grondrechten, de rechtsstaat en de democratische beginselen te respecteren en te beschermen, zelfs in moeilijke tijden. 

EP-commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken: Hongaarse coronacrisis-noodmaatregelen moeten de fundamentele waarden van de EU respecteren.

In reactie op de recente ontwikkelingen in Hongarije, waar de regering probeert haar uitvoerende macht uit te breiden door tijdens de noodtoestand per decreet te kunnen regeren, verklaarde voorzitter van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, het volgende:

“Namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken wil ik onze bezorgdheid uitspreken over het voornemen van de Hongaarse Nationale Vergadering om te stemmen over de uitbreiding van de "noodtoestand” in Hongarije en de daarmee samenhangende wijzigingen in het wetboek van strafrecht. We realiseren ons dat de lidstaten de verantwoordelijkheid hebben om in deze moeilijke tijden voorzorgsmaatregelen te nemen, maar die dienen onder alle omstandigheden de grondrechten, de rechtsstaat en de democratische beginselen te beschermen en respecteren.

Daarom vragen wij de Europese Commissiee beoordelen of het voorgestelde wetsvoorstel in overeenstemming is met de waarden zoals vastgelegd in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en de lidstaten te herinneren aan hun verantwoordelijkheid om deze gemeenschappelijke waarden te respecteren en te beschermen".

Achtergrond

De Hongaarse regering heeft op maandag 23 maart een wetsvoorstel ingediend dat de regering in staat stelt om zonder tussenkomst van het parlement, per decreet, te regeren. Hoewel het Hongaarse parlement het wetsvoorstel in eerste instantie niet heeft goedgekeurd bij gebrek aan de benodige meerderheid, kan de regerende Fidesz-KDNP alliantie het voorstel aanstaande dinsdag nogmaals in stemming brengen en volstaat een tweederde meerderheid om het goed te keuren.