Vraag en antwoord : Hoe werkt de plenaire vergadering van het Europees Parlement op afstand ? 

Plenaire vergadering 
 
 

Het Europees Parlement heeft speciale maatregelen getroffen zodat MEPs hun democratische rechten en wetgevende taken ook tijdens de Covid-19-crisis kunnen blijven vervullen.

Het bureau van het Parlement heeft ingestemd met een alternatieve stemprocedure, die voor het eerst is gebruikt tijdens de plenaire vergadering van 26 maart 2020. Het Parlement heeft maatregelen genomen om de leden in staat te stellen deel te nemen aan commissie- en plenaire vergaderingen op afstand.

Om redenen van volksgezondheid is deze tijdelijke stemprocedure geldig tot 31 juli, tenzij deze bij besluit van het bureau wordt verlengd.

Contact: