Covid-19: Europees Parlement keurt cruciale EU-steunmaatregelen vrijwel unaniem goed 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
Covid-19: Eindstemming in de plenaire vergadering van het EP om cruciale steunmaatregelen goed te keuren  

EP-leden hebben donderdag drie spoedmaatregelen goedgekeurd als onderdeel van de gezamenlijke EU-reactie op de Covid-19-uitbraak.

Binnen twee weken na de presentatie van de Commissievoorstellen heeft het Parlement gestemd over de noodmaatregelen die mensen en bedrijven moeten ondersteunen in hun strijd tegen de crisis.

De aangenomen voorstellen zijn:

- Het Corona Response Investment Initiative. Deze maatregelen zijn bedoeld om 37 miljard euro uit de beschikbare EU-fondsen zo snel mogelijk door te sluizen naar burgers, regio's en landen die het hardst door de Coronaviruspandemie zijn getroffen. De middelen zijn bestemd voor de gezondheidszorg, het MKB, de arbeidsmarkt en andere kwetsbare economische sectoren in de EU-lidstaten.
Het voorstel is aangenomen met 683 stemmen voor, 1 tegen en 4 onthoudingen.

- De uitbreiding van het EU-Solidariteitsfonds, wat voortaan ook gebruikt kan worden voor noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid. Met deze regeling wordt in 2020 een bedrag van 800 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Europese landen. Het EU-Solidariteitsfonds zal ingezet kunnen worden voor crisissituaties op het gebied van de gezondheidszorg, inclusief medische hulp, en voor maatregelen om de verspreiding van ziekten te voorkomen, te monitoren of te beheersen. Het voorstel is met 671 stemmen voor, 3 tegen en 14 onthoudingen goedgekeurd.

- Tijdelijke opschorting van de EU-regels inzake luchthavenslots. Hierdoor zullen luchtvaartmaatschappijen tijdens de coronacrisis geen "spookvluchten" meer hoeven uit te voeren. De tijdelijke opschorting betekent dat luchtvaartmaatschappijen niet meer verplicht zijn hun geplande start- en landingsslots te gebruiken als ze niet het risico willen lopen deze in het volgende seizoen (vanaf oktober 2020) te verliezen. Deze "use it or lose it"-regel zal voor het hele zomerseizoen, van 29 maart tot 24 oktober 2020, worden afgeschaft. Het voorstel werd aangenomen met 686 stemmen voor, 0 tegen en 2 onthoudingen.

Volgende stappen

De Raad moet het standpunt van het Parlement formeel goedkeuren. De aangenomen maatregelen zullen in werking treden zodra deze in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt.