Europees Covid-19-herstelplan moet groen en ambitieus zijn, zeggen EP-leden in debat met Frans Timmermans. 

Persbericht 
 
 
  • Europese Green Deal moet aan de basis staan van de EU-herstelmaatregelen 
  • EU-klimaatwetgeving moet volgens plan worden uitgevoerd 
  • Commissievoorstellen over biodiversiteit en "farm-to-fork"-strategie worden slechts enkele weken uitgesteld 

De Milieucommissie van het Europees Parlement wil dat de EU vastberaden blijft optreden tegen klimaatverandering en niet afwijkt van het voorziene tijdschema voor de klimaatwet.

De commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Parlement (ENVI) debatteerde dinsdag met Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, over de Europese Green Deal en klimaatwet.

Het Parlement heeft vorige week in een resolutie over de gecoördineerde EU-respons op de Covid-19-pandemie en de gevolgen daarvan de Commissie opgeroepen een omvangrijk herstel- en wederopbouwpakket voor te stellen met "de Green Deal en de digitale transformatie als uitgangspunt om de economie een nieuwe impuls te geven".

De heer Timmermans was het eens met deze oproep en voegde eraan toe dat de Europese Green Deal geen luxe is, maar essentieel is om uit de coronacrisis te komen. Pan-Europese antwoorden zijn nodig, zei hij. Een groen herstel is niet alleen haalbaar, maar ook noodzakelijk, aangezien Europa twee keer zou verliezen als het eerst zou investeren om de oude economie te herstellen, en daarna nogmaals om de economie groen en duurzaam te maken.

Hoewel alle Europarlementariërs het erover eens waren dat de gezondheidscrisis de eerste prioriteit is, onderstreepten veel EP-leden ook de noodzaak van het aanhouden van de planning voor belangrijke onderdelen van de Europese Green Deal.

In antwoord op vragen van Bas Eickhout (GroenLinks) over de vertraagde commissievoorstellen over cruciale onderdelen van de Green Deal zoals de duurzame voeding-strategie "farm-to-fork” en de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 bevestigde Commissaris Timmermans dat de plannen met een vertraging van enkele weken, niet maanden, gepresenteerd zullen worden.

De heer Eickhout benadrukte tevens dat een Europese, gecoördineerde aanpak noodzakelijk voor de goedkeuring van staatssteun aan de luchtvaartsector, om te vermijden dat ieder land eigen "groene" voorwaarden stelt.

Daarnaast wilde de heer Eickhout weten wat de Commissieplannen zijn om de nieuwe EU begroting daadwerkelijk in te zetten voor de vergroening van de economie.

De heer Timmermans zei verder dat het tijdschema voor de EU-klimaatwet ongewijzigd is, met een gewijzigd voorstel voor de reductiedoelstelling voor 2030 voorzien voor september.

Achtergrond

Op 28 november 2019 riep het Europees Parlement een klimaatnoodtoestand uit in Europa en de rest van de wereld. De leden van het Europees Parlement eisten dat alle relevante EU-wetgevings- en begrotingsvoorstellen volledig in overeenstemming worden gebracht met de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 1,5 °C.

De Commissie heeft op 11 december 2019 de Europese Green Deal voorgesteld. Die werd aangevuld met een voorstel voor een EU-klimaatwet op 4 maart 2020 om te komen tot een klimaatneutrale Europese Unie tegen 2050. De klimaatwet moet worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van Ministers via de gewone wetgevingsprocedure.