Europees corona-herstelfonds van 2 biljoen euro nodig om de gevolgen van de Covid-19-crisis te bestrijden 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
  • Herstelfonds moet bovenop de EU-langetermijnbegroting komen en niet worden gebruikt als excuus voor een kleinere EU-begroting  
  • De Commissie mag niet aan "financiële tovenarij" doen of misleidende cijfers presenteren  
  • Fondsen moeten voornamelijk via subsidies en rechtstreekse betalingen wordt uitbetaald 

In een resolutie over de nieuwe EU-langetermijnbegroting en het economische herstelplan eist het EP een grootschalig pakket gebaseerd op het MFK waarin de Europese burger centraal staat.

De resolutie werd vrijdag aangenomen met 505 stemmen voor, 119 tegen en 69 onthoudingen. Het stemgedrag van de Nederlandse en Vlaamse EP-leden is onderaan dit bericht weergegeven.

"De Europese burger moet centraal staan in de herstelstrategie", benadrukken de leden van het Europees Parlement, en voegen eraan toe dat het Parlement de belangen van de burgers krachtig zal verdedigen. De wederopbouw moet een sterke sociale dimensie hebben, sociale en economische ongelijkheid bestrijden en rekening houden met de situatie van degenen die het hardst door de crisis getroffen zijn, zoals vrouwen, minderheden en mensen die in armoede leven.

Het Parlement dringt erop aan dat het nieuwe "herstel- en transformatiefonds" een omvang heeft van 2 biljoen euro, wordt gefinancierd "door de uitgifte van langlopende herstelobligaties" en wordt uitbetaald "door middel van leningen en vooral door middel van subsidies, rechtstreekse betalingen voor investeringen en eigen vermogen". Zij benadrukken dat de Commissie  geen gebruik maakt van "dubieuze multiplicatoren om ambitieuze cijfers te publiceren", of "financiële tovenarij", aangezien de geloofwaardigheid van de EU op het spel staat.

Financiering herstelplan mag niet ten koste gaan van bestaande en toekomstige programma’s

Het herstelfonds moet worden gefinancierd bovenop het bestaande en toekomstige beleid van de EU, mag geen invloed hebben op de prioriteiten op lange termijn en strategische doelstellingen, en geen kleiner meerjarig financieel kader (MFK) tot gevolg hebben, waarschuwen de leden van het Europees Parlement. Ze dringen aan op een verhoogd MFK en onderstrepen dat het Parlement zijn vetorecht zal gebruiken als niet aan de eisen van het Parlement wordt voldaan.

Het geld uit het herstelfonds "moet worden besteed aan programma's binnen de EU-begroting", om parlementair toezicht en participatie te garanderen. Het Parlement eist volledige betrokkenheid bij de vormgeving, de goedkeuring en de uitvoering van het herstelfonds en een centrale rol in het besluitvormingsproces. De parlementsleden waarschuwen de Commissie bijgevolg voor elke poging om een Europese herstelstrategie te ontwerpen buiten de communautaire methode om en te grijpen naar intergouvernementele middelen.

Prioriteit: Green Deal en de digitale agenda

Het "omvangrijke corona-herstelpakket", dat de leden van het Europees Parlement al in hun recente resolutie van april eisten, moet lang genoeg lopen om de "verwachte diepe en langdurige gevolgen van de huidige crisis" aan te pakken. Het moet "onze economieën hervormen" door het ondersteunen van het midden-en kleinbedrijf en "het aantal banen en vaardigheden vergroten om de gevolgen van de crisis voor werknemers, consumenten en gezinnen te beperken". De parlementsleden dringen aan op het stellen van prioriteiten voor investeringen in de Green Deal en de digitale agenda en tot het opzetten van een nieuw, op zichzelf staand Europees gezondheidsprogramma.

Hervorming van de EU-inkomsten wordt essentieel

De leden van het Europees Parlement herhalen hun eis om een pakket nieuwe "eigen middelen" (bronnen van EU-inkomsten) in te voeren. Deze inkomsten moeten voorkomen dat de directe bijdragen van de lidstaten aan de EU-begroting verder stijgen om aan de financiële behoeften van het MFK en het nieuwe herstel- en transformatiefonds te kunnen voldoen. Aangezien het plafond voor de EU-ontvangsten wordt uitgedrukt in bni, dat naar verwachting aanzienlijk zal dalen als gevolg van de crisis, vragen de leden van het Europees Parlement ook "om een onmiddellijke en permanente verhoging van het plafond van eigen middelen".

Achtergrond

De Europese Commissie presenteert op 27 mei een voorstel voor een nieuw MFK en corona-herstelfonds, rekening houdend met de gezondheidscrisis en de gevolgen daarvan.

Aangezien de huidige langetermijnbegroting van de EU op 31 december 2020 afloopt, heeft de EU voor de komende zeven jaar een nieuwe budgettaire planningshorizon nodig. De Commissie heeft daarom in mei 2018 plannen voor het volgende MFK voor 2021-2027 gepresenteerd. Het Europees Parlement heeft reeds in november 2018 een standpunt ingenomen en dat in oktober 2019 opnieuw bevestigd. De Raad heeft nog geen overeenstemming kunnen bereiken over een standpunt.

Stemgedrag Nederlandse MEPs:

Stemden voor:

Jongerius, Piri, Tang, Tax, Chahim, Wolters (PvdA)

Eickhout, Strik, Van Sparrentak (GroenLinks)

In ’t Veld, Rafaela (D66)

Manders (50 Plus)

Stemden tegen:

Berendsen, Lenaers, Schreijer-Pierik (CDA)

Eppink, Rooken, Roos (FvD)

Van Dalen (CU)

Ruissen (SGP)

Hazekamp (PVDD)

De Graaff (PVV)

Rookmaker (GO)

Azmani, Groothuis, Huitema, Nagtegaal, Schreinemacher (VVD)

Niet gestemd:

De Lange (CDA)

Stemgedrag Vlaamse MEPs:

Stemden voor:

Bourgeois, Kanko, Van Overtveldt (N-VA)

De Sutter (Groen)

Franssen, Peeters (CD&V)

Van Brempt (sp.a)

Vautmans, Verhofstadt (Open VLD)

Stemden tegen:

Annemans, Vandendriessche, De Man (Vlaams Belang)

Onthield zich van stemming:

Botenga

 

NB. De resultaten van alle hoofdelijke stemmingen zijn hier te vinden.