Besprekingen EU-VK: niet-aflatende steun van EP-leden voor EU-standpunt 

Persbericht 
 
 
In een EP-resolutie wordt felle kritiek geuit op de houding van de Britse regering tijdens de EU-VK-besprekingen ©Thaut Images/AdobeStock  
  • EP-leden pal achter EU-onderhandelaar Michel Barnier 
  • De “krenten-uit-de-pap”-benadering van het VK is onaanvaardbaar voor de EU 
  • Overeenstemming over gelijk speelveld en visserij vereist voor de goedkeuring van het Europees Parlement 

Het EP betreurt dat er grote verschillen blijven bestaan en dat er weinig tijd is om een akkoord te bereiken over de toekomstige relatie van de EU en het VK.

In een resolutie die donderdag met een grote meerderheid is aangenomen maakt het Parlement de balans op van de onderhandelingen tussen de EU en het VK over een nieuw partnerschap en bevestigt de oproep van de onderhandelende partijen om de gesprekken in juli te intensiveren.

Zij betreuren het dat na vier onderhandelingsronden geen echte vooruitgang is geboekt, en dat er nog steeds flinke meningsverschillen zijn.

De EP-leden benadrukken dat een alomvattend akkoord in het belang van beide partijen is. De eenzijdige selectieve keuze van het VK voor bepaalde beleidsterreinen en het aandringen op toegang tot de interne markt na de brexit is echter “onaanvaardbaar” voor de EU, aldus de tekst. Bovendien wordt in de resolutie grote bezorgdheid geuit over de starre houding van de Britse regering om alleen te onderhandelen over beleidsterreinen die in het belang zijn van het VK.

In de resolutie benadrukken de Europarlementariërs ook hun volledige en niet-aflatende steun voor de hoofdonderhandelaar van de EU, Michel Barnier, bij de besprekingen die hij met de Britse onderhandelaars voert op basis van het politieke mandaat dat hij van de EU-lidstaten en het Parlement heeft gekregen.

Het VK heeft zich verbonden aan de politieke verklaring die is ondertekend door premier Boris Johnson en geratificeerd door zowel de EU als het VK. De EP-leden willen dat het VK zich aan deze verbintenissen houdt.

Terugtrekkingsverplichtingen

De strikte tenuitvoerlegging van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland en de effectieve uitvoering van het terugtrekkingsakkoord, voor EU-burgers in het VK maar ook voor de rechten van VK-burgers in de EU, vormen het uitgangspunt voor het vertrouwen dat nodig is voor het sluiten van een overeenkomst over de toekomstige relatie – zo staat te lezen in de resolutie.

Concurrentie op gelijke voet, visserij

In de resolutie wordt verder benadrukt dat de goedkeuring door het Parlement van een eventueel toekomstig handelsakkoord met het VK afhangt van de instemming van de Britse regering met een gelijk speelveld (gemeenschappelijke regels en normen), onder meer op het vlak van milieubescherming, arbeidsnormen en staatssteun, en van het sluiten van een aanvaardbaar visserijakkoord. Dit is noodzakelijk vanwege de geografische nabijheid van het VK, de grote onderlinge verbondenheid en de hoge mate van afstemming op en de afhankelijkheid van EU-regelgeving.

De Britse regering heeft tot nu toe geen onderhandelingen gevoerd over de bepalingen waarmee een gelijk speelveld wordt gewaarborgd, zo blijkt uit de resolutie.

De resolutie is aangenomen met 572 stemmen voor, 34 stemmen tegen en 91 onthoudingen. De aangenomen tekst zal hier te vinden zijn (18 juni 2020)

Citaat

“De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben hun wil getoond om in de maand juli vaart te maken met de onderhandelingen. Met de vandaag aangenomen resolutie die een grote actualiteitswaarde heeft, toont het Europees Parlement zich bereid om een ambitieus en eerlijk akkoord te sluiten, zonder afbreuk te doen aan onze principes en doelstellingen”, zei David McAllister (EVP, DE), voorzitter van de Commissie buitenlandse zaken van het Europees Parlement en van de VK-coördinatiegroep (UKCG), in zijn commentaar over de plenaire stemming en de resultaten van het EU-VK-topoverleg op 15 juni.

Klik op de naam om de volledige video-opnamen te zien van plenaire toespraken van

David McAllister

Bernd Lange (S&D, DE), voorzitter van de Commissie internationale handel van het Europees Parlement, lid van de UKCG

Kati Piri (S&D, NL), corapporteur, lid van de UKCG

Christophe Hansen (EVP, LU), corapporteur, lid van de UKCG

Persconferentie

Kati Piri geeft samen met haar mede-rapporteurs op dit dossier een persconferentie op donderdag 18 juni van 15:00-15:30 uur, hier live te volgen en terug te kijken.

Achtergrond

De huidige overgangsperiode loopt af op 31 december 2020. Een nieuw handelsakkoord en een algemene overeenkomst kunnen alleen op 1 januari 2021 in werking treden als ze uiterlijk in oktober door de onderhandelende partijen worden ondertekend. De tekst moet vervolgens worden geratificeerd door zowel het Europees Parlement als het parlement van het VK, en in het geval van een zogeheten gemengde overeenkomst, ook door de nationale parlementen van alle EU-lidstaten.