Conferentie over toekomst van Europa moet dit najaar zo snel mogelijk van start gaan 

Persbericht 
 
 

Het EP roept de Raad op "onverwijld een standpunt in te nemen over de opzet en de organisatie van de conferentie”, zodat de stem van de burgers kan worden gehoord.

  • Covid-19 heeft de institutionele beperkingen van de EU aan het licht gebracht 
  • De Raad moet in de nabije toekomst een evenwichtig standpunt innemen en zich engageren tot hervormingen die door de conferentie worden aangestuurd. 

In een resolutie die is aangenomen met 528 stemmen voor, 124 tegen en 45 onthoudingen, verklaart het Parlement dat "10 jaar na [...] het Verdrag van Lissabon, 70 jaar na de Schuman-verklaring en in de context van de Covid-19-pandemie, de tijd rijp is om de Unie nogmaals tegen het licht te houden". De Europarlementariërs voegen hieraan toe dat "het aantal grote crises dat de Unie heeft doorgemaakt, aantoont dat institutionele en politieke hervormingen nodig zijn op diverse beleidsgebieden".


Het Parlement herhaalt ook de oproep uit de resolutie van januari 2020 dat de stem van de burger centraal moet staan in brede discussies over de manier waarop de interne en externe uitdagingen die ten tijde van het Verdrag van Lissabon niet waren voorzien, moeten worden aangepakt.


De leden van het Europees Parlement erkennen dat de conferentie is vertraagd als gevolg van de Covid-19-pandemie en roepen de twee andere EU-instellingen op om "voor de start van het zomerreces tot een gemeenschappelijk akkoord te komen". Hoewel het Parlement ingenomen is met de "bereidheid van de Commissie om snel vooruitgang te boeken", "betreurt het dat de Raad nog geen standpunt heeft ingenomen".


De EP-leden hebben woensdag tijdens een plenair debat met Nikolina Brnjac, die het Kroatische EU-voorzitterschap vertegenwoordigt, en vicevoorzitter voor democratie en demographie van de Europese Commissie, Dubravka Šuica over de conferentie gesproken. Het debat kan hier worden teruggekeken (vanaf 19:05 uur, of klik hier voor fragmenten).

Achtergrond

De conferentie over de toekomst van Europa zal worden georganiseerd door het Parlement, de Raad en de Commissie, zou oorspronkelijk in mei 2020 van start gaan en twee jaar duren.

Het Parlement wil dat burgers uit alle lagen van de samenleving, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en belanghebbenden op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau moeten worden betrokken bij het vaststellen van de prioriteiten van de EU. De aanpak moet bottom-up, transparant, inclusief, participatief en evenwichtig zijn.

Verder dringen de Europarlementariërs aan op een proces van openlijke burgerparticipatie dat de reikwijdte van de conferentie zelf bepaalt en roepen zij op tot een zinvolle follow-up van de conclusies van de conferentie, met inbegrip van een uitdrukkelijke toezegging van de drie belangrijkste EU-instellingen om substantiële EU-hervormingen door te voeren in overeenstemming met de zorgen van de burgers, met inbegrip van een mogelijke herziening van de EU-verdragen.