Debat EU-VK: EP-leden steunen een akkoord niet tegen elke prijs 

Persbericht 
 
 
EP-leden debatteerden met de Europese Commissie en de Raad voorafgaand aan de EU-top over de Europese begroting en EU-VK-relatie  

In de aanloop naar de EU-top over de Europese begroting en de toekomstige EU-VK-relatie drongen parlementsleden in een debat met de Raad aan op een akkoord over het EU-herstelplan

Het Parlement zal een akkoord niet tegen elke prijs steunen, waarschuwden verschillende Europarlementariërs tijdens een debat over de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Zij verzetten zich tegen het Britse voorstel om slechts bepaalde beleidsgebieden te selecteren waarover onderhandeld wordt, en andere te negeren.

Verschillende sprekers onderstreepten dat beide partijen zich moeten houden aan de politieke verklaring die vorig jaar door het Verenigd Koninkrijk en de EU is ondertekend en die een duidelijk kader biedt voor een toekomstige relatie. De Europarlementariërs riepen ook op tot nauwgezette naleving van de verplichtingen, in het belang van onder meer de burgers van het Verenigd Koninkrijk in de EU en van de EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk, zoals vastgelegd in het bindende terugtrekkingsakkoord. Het Parlement hoopt op een nieuwe dynamiek om de besprekingen af te ronden, waarvoor nog maar 204 dagen overblijven. Donderdag zal een resolutie over de voortgang van de onderhandelingen worden aangenomen, gevolgd door een persconferentie.

EU-meerjarenbegroting en Covid-19-herstelfonds

Over de volgende meerjarenbegroting van de EU en het Covid-19-herstelplan zeiden de leden van het Europees Parlement dat de tijd dringt en dat het nu aan de Europese Raad is om snel de volgende belangrijke stap te zetten: het vinden van een gezamenlijk standpunt van de lidstaten. De economie moet dringend weer op gang komen en het herstelplan "kan de zaak op gang brengen, maar alleen met een ambitieuze langetermijnbegroting halen we de eindstreep".

Veel leden van het Europees Parlement benadrukten dat het voorstel van de Commissie het absolute minimum is. Bovendien moet de rol van het Parlement bij het opstellen en uitvoeren van het herstelpakket worden versterkt, aangezien "een crisis geen excuus mag zijn om de democratie te ondermijnen".

Klik op de links om de toespraken tijdens de plenaire vergadering terug te kijken:

Nikolina Brnjac voor de Raad

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie

Kati Piri, (S&D, NL), rapporteur.

Christophe Hansen, (EVP, LU), rapporteur.

Nicolae Ștefănuță, (Renew Europe, RO), Begrotingscommissie.

David McAllister (EVP, DE)

Iratxe Garcia Pérez (S&D, ES)

Marco Zanni (ID, IT)

Ska Keller (Groenen/ALE, DE)

Derk Jan Eppink (ECR,NL)

Martin Schirdewan (GUE/NGL, DE)

Dacian Cioloș (Renew Europe, RO)

Achtergrondinformatie

De voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli, bespreekt op 19 juni via videoconferentie met de staatshoofden en regeringsleiders van de EU de plannen voor een Europees coronaherstelfonds en een nieuwe EU-meerjarenbegroting die de Europese Commissie op 27 mei 2020 in het Parlement heeft voorgesteld. Volgens Raadsvoorzitter Charles Michel zal de discussie van de EU-leiders vrijdag dienen als "grondige voorbereiding" op een top op een later tijdstip.

Voorzitter Sassoli geeft na afloop van zijn ontmoeting met de EU-staatshoofden en regeringsleiders een persconferentie om 11 uur.

Na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 31 januari 2020 hebben beide partijen onderhandelingen gevoerd om een toekomstig partnerschap tot stand te brengen dat begint na een overgangsperiode die op 31 december 2020 afloopt.