Europees Parlement staat snellere ontwikkeling vaccin tegen Covid-19 toe 

Persbericht 
 
 
  • Ontwikkeling vaccins versnellen om pandemie tegen te gaan 
  • Veiligheid van toekomstige vaccins tegen Covid-19 mag niet in het geding komen 
  • Meer flexibiliteit voor onderzoekers om vaart te maken met klinische testen  

Om de ontwikkeling en autorisatie van veilige Covid-19-vaccins te vergemakkelijken nam het EP vandaag een tijdelijke uitzondering aan op bepaalde regels rond klinische testen

Het Parlement nam vandaag via de urgentieprocedure een nieuwe verordening aan met 505 stemmen voor, 67 stemmen tegen en 109 onthoudingen. Hiermee wordt het mogelijk om vaccins en behandelingen tegen Covid-19 sneller te ontwikkelen.

Het ontwikkelen en inzetten van een effectief en veilig vaccin tegen het virus is waarschijnlijk de meest permanente oplossing om de pandemie een halt toe te roepen. Daarom heeft de Europese Commissie een EU-strategie voor vaccins voorgesteld. Deze strategie bevat een tijdelijke en strenge uitzondering voor bepaalde regels voor klinische testen rond COVID-19.

Klinische proeven voor vaccins tegen Covid-19 zijn een tijdrovende stap voor autorisatie. Deze testen moeten namelijk uitgevoerd worden in verschillende lidstaten om te verzekeren dat populaties voor wie het vaccin bedoeld is vertegenwoordigd zijn en om sterke, overtuigende data te genereren.

Sommige vaccins en behandelingen tegen Covid-19 die onder ontwikkeling zijn worden gekwalificeerd als genetisch gemodificeerde organismes (GGO’s) en vallen daarom onder de GGO-richtlijn van de EU. Nationale vereisten voor de milieurisico’s voor klinische proeven van medicijnen die GGO’s bevatten verschillen sterk per lidstaat. Een uitzondering op deze regels is nodig om vertraging in de ontwikkeling van een levensreddend vaccin te voorkomen.

Achtergrond

De Europese Commissie heeft een verordening voorgesteld met daarin een tijdelijke uitzondering - enkel tijdens de periode dat Covid-19 een noodsituatie voor de volksgezondheid is - voor bepaalde delen van de GGO-richtlijn voor klinische proeven voor vaccins en behandelingen tegen Covid-19 die GGO’s bevatten. De uitzondering is alleen van toepassing op handelingen die noodzakelijk zijn voor de klinische testfase en voor noodgebruik tijdens deze pandemie.

De uitzondering helpt bij de ontwikkeling, autorisatie en het beschikbaar stellen van vaccins en behandelingen tegen Covid-19. Tijdens het debat van de commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het EP vorige week over dit onderwerp stemden de leden in met het aanpassen van de regels. Hierbij benadrukten zij dat de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van het vaccin gewaarborgd moeten blijven.