Stemming over eigen middelen: Parlement baant de weg voor coronaherstelplan  

Persbericht 
 
 
EP-leden hebben de weg gebaand voor een snelle invoering van het herstelplan om de economie weer op gang te brengen@AdobeStock/Hedgehog94  
  • EP-stemming is cruciale stap voor de Raad om het Eigenmiddelenbesluit aan te nemen en ter ratificatie aan de parlementen van de 27 lidstaten voor te leggen 
  • Juridisch bindend tijdschema nodig om nieuwe inkomstenbronnen in te voeren 
  • Verder uitstel in de Raad zou schadelijk zijn voor sociaal en economisch herstel 

Europarlementsleden versnellen de procedure waarmee de EU 750 miljard euro kan lenen voor het coronaherstelplan “Next Generation EU”

Al tijdens de plenaire vergadering van september hebben de leden van het Europees Parlement gestemd over hun wetgevingsadvies over het eigenmiddelenbesluit (EMB).

Daarmee werd een belangrijke hindernis genomen en de procedure voor de uitvoering van deze cruciale EU-wetgeving om de economie weer op gang te brengen, versneld. De Europese Commissie krijgt de toelating om 750 miljard euro op de kapitaalmarkten op te halen ter financiering van het coronaherstelfonds.

Dankzij de stemming van woensdag zal de Raad van de EU het EMB snel kunnen goedkeuren en het ratificatieproces in de 27 lidstaten kunnen opstarten, zodat het herstelplan zo snel mogelijk in werking kan treden.

De Europarlementsleden herhalen in hun advies, dat woensdag werd aangenomen met 455 stemmen voor, 146 tegen en 88 onthoudingen, het standpunt dat er nieuwe inkomstenbronnen nodig zijn voor de EU-begroting. Die zouden minstens de kosten van het herstelplan moeten dekken. Het Parlement verzoekt bovendien om een juridisch bindend tijdschema om deze nieuwe eigen middelen in te voeren.

Daarnaast staan de EP-leden erop dat het economische herstel op een duurzame manier wordt gefinancierd, bijvoorbeeld door het invoeren van belastingen op transnationale vervuilers en multinationals, en dat de volgende generatie de rekening niet gepresenteerd mag krijgen.

Citaten

José Manuel Fernandes (EVP, PT), corapporteur: “Vandaag heeft het Europees Parlement geschiedenis geschreven. De EU heeft in 32 jaar tijd geen nieuwe eigen middelen gehad. De Europese Commissie heeft niet eerder op deze schaal leningen op de kapitaalmarkt opgehaald. De stemming van vandaag baant de weg voor de goedkeuring van het eigenmiddelenbesluit door de Raad en voor het ratificatieproces in de nationale parlementen. Er is geen tijd te verliezen: het herstelfonds moet er zijn vanaf 1 januari 2021. Waar wacht de Raad nog op?”

Valérie Hayer (RENEW, FR), corapporteur: " Dankzij het groene licht dat het Europees Parlement vandaag heeft gegeven liggen de leningen voor het coronaherstelplan nu op schema. We zullen er nu voor zorgen dat de schuld wordt terugbetaald door techreuzen, belastingontduikers, grote buitenlandse vervuilers en anderen die wel profiteren van onze interne markt, maar niet eerlijk bijdragen aan onze welvaart en de bescherming van onze planeet".

Meer informatie is te vinden in de ontwerp wetgevingsresolutie.

Achtergrond

Dankzij de stemming over het wetgevingsadvies van het Europees Parlement zal de Raad het eigenmiddelenbesluit kunnen goedkeuren en laten bekrachtigen door de parlementen van de 27 EU-landen. Het EMB is de rechtsgrondslag voor de inkomstenbronnen van de EU-begroting.

Het nieuwe EMB zal bovendien de rechtsgrondslag zijn om middelen te kunnen lenen op de financiële markt voor de financiering van het herstelinstrument Next Generation EU. Nadat de Raad het Europees Parlement heeft geconsulteerd, keurt zij het besluit unaniem goed. Het EMB moet door de parlementen van alle EU-landen worden bekrachtigd. Verwacht wordt dat het besluit, samen met het nieuw meerjarig financieel kader, in januari 2021 van kracht wordt.