Coronavirus: EU-lidstaten moeten hun gezondheidsevaluaties en -maatregelen harmoniseren 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
Versnipperde nationale maatregelen moeten worden geharmoniseerd om reizen tijdens de pandemie te vergemakkelijken  
  • Virus kan nog enkele maanden actief blijven, totdat een efficiënt en veilig vaccin is gevonden  
  • Dezelfde definities hanteren voor een positief covid-19-geval, een sterfgeval door covid-19 en een genezing na een infectie 
  • Het reguliere griepseizoen zal waarschijnlijk leiden tot een stijging van het aantal mensen met milde symptomen die getest moeten worden 

Gemeenschappelijke definities, gezondheidscriteria en -methodologieën zijn de sleutel tot een doeltreffende bestrijding van de huidige pandemie en de economische gevolgen ervan

Het Europees Parlement is bezorgd over de recente toename van het aantal positieve coronagevallen in heel Europa. Het  betreurt dat de lidstaten geen lering lijken te hebben getrokken uit de beginperiode van de crisis en opnieuw verschillende en ongecoördineerde maatregelen hebben genomen met betrekking tot het vrije verkeer van personen die inreizen uit andere EU‑landen, en in sommige gevallen de grenzen hebben gesloten.

In een resolutie die donderdag is aangenomen met 595 stemmen voor, 50 tegen en 41 onthoudingen, wijzen de Europarlementariërs op het gebrek aan een geharmoniseerde methodologie voor het verzamelen en evalueren van het aantal geïnfecteerde mensen, wat leidt tot verschillende beoordelingen van gezondheidsrisico's en beperkingen van het vrije verkeer voor mensen die uit andere EU-landen reizen.

Aansluitend op het debat van dinsdag met Eurocommissaris Didier Reynders en minister Michael Roth van het Duitse voorzitterschap dringt het Parlement er bij de lidstaten op aan om:

- dezelfde definitie te hanteren voor een positief geval van covid-19, voor een overlijden door covid-19 en voor herstel van een infectie;

- testresultaten in alle lidstaten wederzijdse te erkennen;

- de onevenredige wachttijden voor de tests te verkorten;

- een gemeenschappelijke quarantaineperiode vast te stellen;

- een gecoördineerde benadering van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de coronapandemie snel goed te keuren en uit te voeren, overeenkomstig het voorstel van de Commissie;

en

- te bespreken hoe zo snel mogelijk kan worden teruggekeerd naar een volledig functionerend Schengengebied, zonder binnengrenscontroles en rampenplannen.

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) zou belast moeten worden met de beoordeling van het risico van virusverspreiding en de publicatie van een wekelijks bijgewerkte risicokaart (per regio) aan de hand van een gemeenschappelijke kleurcode, op basis van de door de lidstaten verstrekte gegevens, aldus de leden van het Europees Parlement. Zij voegen daaraan toe dat de middelen en het personeel van het ECDC onmiddellijk moeten worden uitgebreid.

Stimuleer het gebruik van traceringsapps

In de resolutie wordt de Commissie verzocht een geharmoniseerd traceringsformulier voor passagiers te ontwikkelen, om vertrouwen te wekken in een EU-breed monitoringsysteem. Het gebruik van traceringsapps moet worden aangemoedigd, aldus de leden van het Europees Parlement, die verwachten dat de nationale systemen tegen oktober interoperabel zijn, zodat het coronavirus in de hele EU kan worden getraceerd. Zij benadrukken dat deze apps moeten werken in volledige overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming.