EU-klimaatwet: EP-leden willen 60 % minder uitstoot in 2030 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
  • Begroting voor broeikasgassen moet garanderen dat EU doelstelling van Parijs haalt 
  • Oprichting van onafhankelijk wetenschappelijk orgaan om vooruitgang te volgen 
  • Alle directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen moeten ten laatste in 2025 worden uitgefaseerd 
Parlement wil dat alle EU-landen ten laatste in 2050 koolstofneutraal zijn. ©Adobe Stock  

Het EP zegt in een stemming over de klimaatwet dat alle lidstaten uiterlijk in 2050 klimaatneutraal moeten zijn en roept op tot een ambitieuze reductie van de uitstoot

Op woensdag keurde het Parlement zijn onderhandelingsmandaat voor de Europese klimaatwet goed met 392 stemmen voor, 161 stemmen tegen en 142 onthoudingen. Het doel van de nieuwe wet is om de politieke beloften van een klimaatneutrale EU in 2050 in een bindende verplichting te gieten. Dat moet Europese burgers en ondernemingen de rechtszekerheid en voorspelbaarheid bieden die ze nodig hebben om zich voor te bereiden op die transformatie.

De EP-leden dringt erop aan dat zowel de EU als alle individuele lidstaten vóór 2050 klimaatneutraal worden en dat de EU daarna “negatieve emissies” bereikt. Ze vragen ook voldoende financiering om dit te verwezenlijken.


De EP-leden vinden dat de Commissie via de gewone besluitvormingsprocedure vóór 31 mei 2023 een Europees stappenplan moet uitstippelen om koolstofneutraal te zijn in 2050. Dat stappenplan moet rekening houden met de totale resterende uitstoot van broeikasgassen van de EU tot 2050 om de temperatuurstijging te beperken, zoals bepaald in de Overeenkomst van Parijs. Het stappenplan moet na elke algemene inventarisatie opnieuw worden geëvalueerd.


De EP-leden willen ook een Europese Raad inzake klimaatverandering oprichten. Als onafhankelijk wetenschappelijk orgaan zou die de vooruitgang volgen en beoordelen of het beleid consistent is.


Er is een ambitieuzere doelstelling voor 2030 nodig


De huidige doelstelling van de EU voor de terugdringing van de uitstoot in 2030 is 40 % in vergelijking met 1990. De Commissie heeft onlangs in het gewijzigde voorstel voor een Europese klimaatwet voorgesteld om deze doelstelling te verhogen “tot minstens 55 %”. Vandaag hebben de EP-leden de lat nog hoger gelegd: ze roepen op tot een terugdringing met 60 % in 2030. Daarnaast moeten nationale doelen verhoogd worden in een kosten efficiënte en eerlijke manier.

Ze willen ook dat de Commissie – na de uitvoering van een effectbeoordeling – een tussentijdse doelstelling voor 2040 voorstelt om zo te verzekeren dat de EU op de goede weg is om de doelstelling voor 2050 te halen.


Tot slot willen de EP-leden ook dat de EU en de lidstaten alle directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen vóór 31 december 2025 uitfaseren. Tegelijkertijd benadrukken ze dat er blijvende inspanningen nodig zijn om energiearmoede te bestrijden.

Citaat

Na de stemming zei Jytte Guteland (S&D, Zweden), rapporteur van het Parlement: “De goedkeuring van het verslag is een duidelijke boodschap aan de Commissie en de Raad in het kader van de aanstaande onderhandelingen. We verwachten dat alle lidstaten ten laatste in 2050 klimaatneutraal zijn en we hebben ambitieuze tussentijdse doelstellingen nodig voor 2030 en 2040 om ervoor te zorgen dat de EU dit waarmaakt.


Ik ben ook blij dat het verslag voorziet in een begroting voor broeikasgassen die bepaalt hoeveel nog mag worden uitgestoten tot 2050 zonder de engagementen van de EU volgens de Overeenkomst van Parijs op de helling te zetten.”


Volgende stappen


Het Parlement is nu klaar om te beginnen onderhandelen met de lidstaten, zodra de Raad een gemeenschappelijk standpunt heeft bereikt.


Achtergrond


Na het besluit van de Europese Raad (2019) om de doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050 te steunen, heeft de Commissie in maart 2020 de Europese klimaatwet voorgesteld. Daarmee zou de EU wettelijk verplicht worden om ten laatste in 2050 klimaatneutraal te zijn.


Het Europees Parlement streeft naar een ambitieuzere Europese klimaatwetgeving. Het heeft hierin een belangrijke rol gespeeld door op 28 november 2019 een klimaatnoodtoestand af te kondigen.