De belastingbetaler verdient bescherming van de EU-begroting en de rechtsstaat 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 

EP-leden benadrukken dat recente voorstellen van de Raad niet ver genoeg gaan voor een instrument dat EU-financiering koppelt aan respect voor de rechtsstaat.

Tijdens het debat op maandag bekritiseerden de meeste Europarlementariërs de positie van de Raad over het ‘conditionaliteitsmechanisme voor de rechtsstaat’ van vorige week. De leden zeiden dat het een instrument in het leven roept dat in de praktijk nooit gebruikt kan worden. Met aanhoudende schendingen van de rechtsstaat en corruptie in sommige lidstaten is de EU het aan de burgers en belastingbetalers verplicht om het EU-budget te beschermen. Sommigen riepen zelfs op tot het stopzetten van EU-financiering bij schendingen van de grondrechten in lidstaten.

Het Duitse voorzitterschap van de Raad en de Europese Commissie werden door sommige leden aangewezen als de schuldigen voor het creëren van een ideologie die het toestaat dat individuele lidstaten worden aangevallen.

Michael Roth van het Raadsvoorzitterschap stipte het feit aan dat de Raad en het Parlement het eindelijk eens zijn over de noodzaak van een dergelijk instrument. Alle EU-lidstaten zijn nu aan boord met het huidige voorstel en we hebben nu de unieke kans om samen de inhoud vorm te geven. Hij vroeg de hulp van het Parlement om de posities van de wetgevers dichterbij elkaar te brengen. Daarnaast sprak hij zijn hoop uit dat het Parlement de snelle aanname van het instrument ondersteunt.

Bekijk de openingsverklaringen van Raad en Europese Commissie op EbS+

Kijk de eerste ronde van sprekers namens de politieke groepen terug op EbS+

Kijk het volledige debat terug

Onderhandelingen over volgende EU-meerjarenbegroting en eigen middelen gaat door

Op maandag vond de zesde onderhandelingsronde plaats over de volgende EU-meerjarenbegroting en nieuwe bronnen van inkomsten voor de EU. De leden van het EP-onderhandelingsteam en de Raad kwamen hierover samen. Er werd geen doorbraak bereikt, niet over kwestie van het aanvullen van 15 belangrijke EU-programma’s, noch over andere zaken.

Na de besprekingen hield het EP-onderhandelingsteam een persconferentie. Een samenvatting door middel van een lijst met quotes, met video, vindt u op deze webpagina.

Recent persbericht (28-09-2020)