EU-enquête: Europeanen willen meer bevoegdheden voor de EU tegen pandemie 

Persbericht 
 
 

Tijdens de tweede golf van het coronavirus wil tweederde van de EU-burgers meer EU-bevoegdheden en een hogere begroting om de crisis tegen te gaan.

Tweederde van de Europeanen (66%) vindt dat de EU meer bevoegdheden moet krijgen om met de pandemie om te gaan. Daarnaast vindt een meerderheid (54%) dat de EU meer financiële middelen moet hebben om de effecten van de crisis tegen te gaan. Het is daarbij volgens 77% van de EU-burgers wel belangrijk dat Europees geld alleen gaat naar lidstaten met goed functionerende rechtssystemen, die de gedeelde Europese democratische waarden respecteren. Van de Nederlanders steunt 71% die stelling.

De cijfers komen uit een enquête van het Europees Parlement waarin de Europese burgers worden gevraagd naar hun kijk op de coronacrisis en hun houding tegenover de Europese Unie. De respondenten hebben een positievere houding gekregen ten opzichte van de EU in vergelijking met de eerste enquête: 41% tegenover 31% in april 2020. Wel is slechts 46% van de ondervraagden tevreden met de maatregelen die de EU genomen heeft tegen de pandemie. Onder de Nederlanders ligt dit percentage met 56% een stuk hoger. Een meerderheid van de respondenten in de EU (58%) blijft ook ontevreden met het gebrek aan solidariteit tussen de lidstaten, zo ook in Nederland.

Over de hele EU genomen geeft meer dan een derde van de respondenten (39%) aan dat de coronapandemie invloed heeft op hun persoonlijke inkomen. 27% zegt dat zij verwachten dat het een impact gaat hebben op hun toekomstige financiën. Jongeren en gezinnen met kinderen lijken het hardst getroffen door de crisis: 64% van burgers tussen de 16 en 34 jaar hebben financiële problemen ervaren. De hoogste scores voor deze vraag vinden we in Cyprus, Griekenland, Spanje, Roemenië en Bulgarije. Nederlanders behoren tot de groep Europeanen die het minste merken van de coronacrisis in hun persoonlijke inkomen (21 %).

Noot voor redacteuren:

Sinds het begin van de pandemie heeft het Europees Parlement drie enquêtes gewijd aan de Europese publieke opinie in tijden van corona. De meeste recente enquête is online uitgevoerd (en telefonisch in Malta) door Kantar tussen 25 september en 7 oktober 2020 onder 24.812 deelnemers in alle 27 EU-lidstaten. De enquête is uitgevoerd onder de leeftijdsgroep tussen de 16 en de 64 (16-54 voor Bulgarije, Griekenland, Hongarije, Kroatië, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië). Quota’s voor gender, leeftijd en regio’s op nationaal niveau zorgen voor een representatieve enquête. De resultaten voor de gehele EU worden gewogen aan de hand van grote van de bevolking van elk onderzocht land.