Parlement wil Europese consument “recht op reparatie” geven 

Persbericht 
 
 
  • Duurzame consumentenkeuzes en een cultuur van hergebruik stimuleren 
  • Repareerbaarheid verbeteren en levensduur van producten verlengen 
  • Oproep voor een universele oplader om elektronisch afval te verminderen 
  • Systematische veranderingen noodzakelijk: van productie en openbare aanbestedingen tot reclame en afvalbeheer 
De EP-leden willen een cultuur van hergebruik en reparatie stimuleren en consumenten bewuster maken van hun ecologische voetafdruk.  

Het Parlement wil meer duurzaamheid door het stimuleren van hergebruik en reparatie en door praktijken aan te pakken die de levensduur van producten inkorten.

De resolutie over een duurzamere interne markt werd aangenomen met 395 stemmen voor, 94 tegen en 207 onthoudingen.


De EP-leden riepen de Commissie op om consumenten een “recht op reparatie” te geven. Om dat te bereiken, moeten reparaties aantrekkelijker, systematischer en betaalbaarder worden door garantieperiodes te verlengen, door garanties te verlenen voor vervangen onderdelen en door de toegang tot informatie over reparaties en onderhoud te vergemakkelijken.


De EP-leden pleiten ook voor meer steun voor de handel in tweedehandsartikelen. Daarnaast roepen ze op tot het nemen van maatregelen die praktijken aanpakken die de levensduur van een product inkorten en duurzame productie stimuleren. De EP-leden herhalen hun eis voor een universele oplader om zo het elektronisch afval te verminderen en ze vragen om een systeem van etikettering voor producten en diensten met informatie over hun duurzaamheid (bv. een gebruiksmeter en duidelijke informatie over de geschatte levensduur van een product).


Haal obstakels weg die reparatie, herverkoop en hergebruik hinderen


Om duurzame keuzes van bedrijven en consumenten aan te moedigen, pleiten de parlementsleden voor meer duurzaamheid in overheidsopdrachten en minder vrijblijvende marketing en reclame. Wanneer bijvoorbeeld wordt geadverteerd met milieuvriendelijke eigenschappen, dan moeten er gemeenschappelijke criteria worden toegepast om die bewering te staven, vergelijkbaar met de vereisten om een milieukeurmerk te krijgen. In de resolutie wordt verder opgeroepen om de rol van de EU-Ecolabel te versterken zodat dit meer wordt gebruikt door de industrie en consumenten bewuster worden.


Tot slot bevat de aangenomen tekst voorstellen voor nieuwe regels op het vlak van afvalbeheer en voor het verwijderen van wettelijke obstakels die reparatie, doorverkoop en hergebruik in de weg staan. Dit zal ook de markt voor secundaire grondstoffen ten goede komen.


“We moeten vanaf nu de doelstellingen van de Green Deal hanteren als basis voor een interne markt die inzet op duurzame producten en diensten. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we een brede regeling nodig die het mogelijk maken om helder en eenvoudig besluiten te nemen in plaats van steeds kleine technische aanpassingen die getuigen van weinig politieke moed en die verwarrend zijn voor consumenten en bedrijven. Door het aannemen van dit rapport geeft het Europees Parlement een duidelijke boodschap af: geharmoniseerde en verplichte etikettering van levensduur en het aanpakken van vroegtijdige veroudering op EU niveau is de enige weg voorwaarts”, aldus Rapporteur David Cormand (Groenen/EVA, FR).


Achtergrond


Volgens een Eurobarometer-enquête zou 77 % van de Europese burgers apparaten eerder repareren dan ze te vervangen; 79 % vindt dat fabrikanten wettelijk verplicht moeten zijn om de reparatie van digitale apparaten of de vervanging van hun afzonderlijke onderdelen te vergemakkelijken.