EP-leden willen dat recht om offline te zijn een EU-grondrecht wordt  

Persbericht 
 
 
Cultuur van 'altijd bereikbaar zijn' levert risico's op, aldus de parlementsleden © Deagreez/Adobe Stock  
  • Cultuur van “altijd bereikbaar zijn” verhoogt risico op depressies, angststoornissen en burn-out 
  • EU-wet moet minimumeisen voor telewerk bevatten 
  • Geen gevolgen voor werknemers die gebruikmaken van hun recht om offline te zijn 

Het Parlement pleit voor een Europese wet die werknemers het recht geeft buiten de werkuren offline te zijn zonder negatieve gevolgen te ondervinden.

De leden van het Europees Parlement verzoeken de Commissie een wet voor te stellen die werknemers in staat stelt buiten de werkuren offline te zijn. Ze hebben hierover een wetsinitiatief aangenomen met 472 stemmen voor, 126 tegen en 83 onthoudingen. Het voorstel moet ook minimumeisen voor telewerk bevatten en duidelijkheid verschaffen over de arbeidsomstandigheden, werktijden en rusttijden van werknemers.


De EP-leden wijzen erop dat we voor het werk meer digitale middelen gebruiken dan vroeger, wat heeft geleid tot een cultuur waarin we altijd bereikbaar zijn. Dit heeft negatieve gevolgen voor de balans tussen werk en privéleven. Thuiswerken is tijdens de coronacrisis cruciaal geweest voor het behoud van werkgelegenheid en de continuïteit van de werkzaamheden. De lange werkuren en hogere verwachtingen leiden echter tot meer angststoornissen, depressies, burn-out en andere geestelijke of fysieke gezondheidsproblemen.


De EP-leden beschouwen het recht om offline te zijn als een grondrecht dat werknemers helpt om buiten de werkuren geen van taken op te pakken die verband houden met hun werk, zoals telefoongesprekken, e-mails en andere vormen van digitale communicatie. Dit recht is ook van toepassing op vakanties en andere soorten verlof. De lidstaten worden aangemoedigd alle nodige maatregelen te nemen zodat werknemers van dit recht gebruik kunnen maken, bijvoorbeeld via collectieve arbeidsovereenkomsten. De lidstaten moeten de werknemers beschermen tegen discriminatie, kritiek, ontslag en andere negatieve reacties van de werkgever.


“We kunnen de miljoenen Europese werknemers die uitgeput zijn van de druk om altijd ‘ aan’ te staan en van de lange werkuren niet negeren. Het moment is daar om aan hun kant te gaan staan en ze te geven waar ze recht op hebben: het recht om offline te gaan. Dit is van groot belang voor onze mentale en fysieke gezondheid. We moeten nu de rechten van werknemers aanpassen aan de realiteit van het digitale tijdperk”, aldus rapporteur Alex Agius Saliba (S&D, MT).


Achtergrond

Sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie wordt er bijna 30 % meer thuisgewerkt. Dit cijfer zal naar verwachting hoog blijven of zelfs toenemen. Onderzoek van Eurofound heeft aangetoond dat mensen die regelmatig thuiswerken, in vergelijking met mensen die op kantoor werken, ruim twee keer zo vaak geneigd zijn langer dan het maximum van 48 uur per week te werken. Bijna 30 % van de mensen die thuiswerken geeft aan dagelijks of meermaals per week in zijn vrije tijd te werken. Bij werknemers die op kantoor werken, bedraagt dit aantal nog geen 5 %.