EP-leden roepen op tot meer sancties tegen Rusland na arrestatie Navalny 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 

Europarlementariërs veroordelen de arrestatie van Alexei Navalny ten strengste. Zij roepen de EU op tot sancties tegen Russische ambtenaren betrokken bij de arrestatie.

In een debat op dinsdagmiddag met EU-buitenlandchef Josep Borrell riepen de Europarlementariërs de Russische autoriteiten op om de Russische oppositieleider en anti-corruptieactivist Alexei Navalny onmiddellijk vrij te laten. Zij benadrukten dat zijn arrestatie en de manier hoe die tot stand kwam duidelijk in tegenstrijd zijn met internationale regels en de Russische grondwet.


De Europarlementariërs eisen ook dat de EU de sancties die gelden tegen Russische ambtenaren die betrokken zijn bij de vergiftiging van Navalny ook gaan gelden voor hen die betrokken zijn bij zijn gevangenneming. De EU moet niet schuwen om de nieuwe EU-regeling voor sancties tegen mensenrechtenschendingen wereldwijd te gebruiken, stellen de leden.


Sommige leden betoogden dat er veel meer gedaan moet worden om het Kremlin aansprakelijk te stellen voor de schendingen van de mensenrechten en de politisering van het Russische rechtssysteem. Verschillende leden riep de EU, en sommige nationale en regionale overheden in het bijzonder, op om verder te gaan met het stopzetten van het werk aan de pijplijn Nord Stream 2. Om op die manier economische sancties tegen de Russische overheid in te stellen.


Anderen stelden dat de Russische president Vladimir Putin bang lijkt te zijn om het pad van de Wit-Russische dictator Aleksandr Loekasjenko te volgen. Daarom zou hij zijn best doen om critici van het regime te arresteren.


Het debat is hier terug te kijken. Een resolutie over de arrestatie van Navalny wordt op donderdag in stemming gebracht.


Klik op de namen om hun individuele bijdrages te zien.


Josep BORRELL FONTELLES, Vicevoorzitter, Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor een sterker Europa in de wereld

David MCALLISTER (EVP, DE)

Isabel SANTOS (S&D, PT)

Urmas PAET (Renew Europe, ET)

Marco ZANNI (ID, IT)

Sergey LAGODINSKY (Groenen/VEA, DE)

Witold Jan WASZCZYKOWSKI (ECR, PL)

Idoia VILLANUEVA RUIZ (Links, ES)

Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT)