Parlement geeft groen licht voor nieuw EU4Health-programma 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
  • Programma heeft begroting van 5,1 miljard euro, waarvan ten minste 20 % voor preventieve zorg en gezondheidsbevordering 
  • EU zal beter voorbereid zijn op grote grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid 
  • Ruimere beschikbaarheid betaalbare medicijnen en medische hulpmiddelen 
EU4Health creeert een voorraad van medische producten, zoals essentiele medicijnen, vaccins en medische hulpmiddelen ©AdobeStock/Gorodenkoff  

De EP-leden hebben het EU4Health-programma voor de periode 2021-2027 goedgekeurd. Dat programma moet de EU-zorgstelsels beter voorbereiden op nieuwe gezondheidsbedreigingen en pandemieën.

Het Parlement heeft het voorlopige akkoord met de Raad goedgekeurd met 631 stemmen voor, 32 tegen en 34 onthoudingen.


Het nieuwe EU4Health-programma zal het beleid van de lidstaten aanvullen op gebieden waar de EU een duidelijke toegevoegde waarde heeft. Het programma heeft twee hoofddoelen. Enerzijds moet het de nationale zorgstelsels versterken door de lidstaten te helpen samen te werken en gegevens uit te wisselen. Anderzijds wil de EU medicijnen en medische hulpmiddelen toegankelijker, betaalbaarder en ruimer beschikbaar maken.


Grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen efficiënter aanpakken


Aangezien EU4Health bedoeld is om de zorgstelsels toekomstbestendiger te maken, zal het de lidstaten beter voorbereiden op grote grensoverschrijdende bedreigingen voor de volksgezondheid. Zo zou de EU niet alleen het hoofd kunnen bieden aan nieuwe epidemieën, maar ook aan uitdagingen op de lange termijn, zoals de vergrijzing en ongelijkheid in de zorg.


Het programma zal ook projecten ondersteunen die te maken hebben met digitale gezondheidszorg en de oprichting van een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens. Andere onderwerpen die in aanmerking komen voor financiering van EU4Health zijn het bevorderen van de toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg, waaronder seksuele en reproductieve zorg, de geestelijke gezondheidszorg en het versnellen van de bestrijding van kanker.


Tijdens het plenair debat op dinsdag wezen de parlementsleden op de belangrijke rol die het nieuwe programma zal spelen in het bestrijden van ongelijkheid in de gezondheidszorg, zowel tussen lidstaten als tussen verschillende sociale groepen. Ze spraken ook hun goedkeuring uit over het vanuit EU-niveau aanleggen van een voorraad van essentieel medisch materiaal en -apparatuur, in aanvulling op het werk dat wordt gedaan onder RescEU. Ook komt er een reserve van medisch personeel en personeel ter ondersteuning, die gemobiliseerd kan worden in het geval van een gezondheidscrisis.


Bekijk hier de opname van het debat.


Volgende stappen

Zodra de Raad de verordening formeel heeft goedgekeurd, treedt ze in werking op de dag na de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. De verordening zal gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.


Achtergrond


In mei 2020 stelde de Commissie een nieuw opzichzelfstaand EU4Health-programma voor de periode 2021-2027 voor als reactie op de coronacrisis. EU4Health moet de EU helpen beter voorbereid te zijn op grote grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid en de nationale zorgstelsels toekomstbestendiger maken. Het Parlement en de Raad hebben op 14 december 2020 een compromisakkoord bereikt.