Europees Parlement verbetert rechten van treinreizigers 

Persbericht 
 
 
  • Meer mogelijkheden voor omboeking bij vertraging of annulering 
  • Betere hulp voor personen met beperkte mobiliteit 
  • Meer ruimte voor fietsen 
Nieuwe regels zullen het makkelijker maken om een fiets mee te nemen in de trein ©AdobeStock/Lorenzophotoprojects  

De EP-leden hebben woensdag nieuwe regels goedgekeurd voor een betere bescherming van treinreizigers bij vertragingen en annuleringen of in geval van discriminatie.

Het Parlement heeft donderdag het akkoord met de lidstaten goedgekeurd over nieuwe regels met betrekking tot de rechten van treinreizigers. Dankzij deze regels zullen mensen langs een andere route kunnen reizen en hulp kunnen ontvangen bij vertragingen en annuleringen. Personen met beperkte mobiliteit zullen betere toegang en hulp krijgen. Verder zal er meer ruimte beschikbaar komen voor fietsen.


Gestrande reizigers helpen


Bij vertragingen van meer dan zestig minuten kunnen reizigers ervoor kiezen hun ticket volledig terugbetaald te krijgen, hun reis voort te zetten of om te boeken onder vergelijkbare voorwaarden en zonder bijkomende kosten. Reizigers moeten in dezelfde klasse kunnen reizen als de klasse die op hun oorspronkelijke ticket vermeld staat. Als de spoorwegonderneming binnen honderd minuten na de geplande vertrektijd geen alternatieve route heeft voorgesteld, kunnen treinreizigers zelf een andere route plannen en een nieuw ticket vergoed krijgen.


Zelfs in het geval van overmacht zal de spoorwegonderneming een nieuwe route moeten voorstellen. Zo nodig zal zij ook maaltijden en verfrissingen moeten aanbieden en overnachtingskosten moeten terugbetalen.


De nieuwe regels zullen meer duidelijkheid verschaffen over wat als overmacht kan worden beschouwd. Bij overmacht hoeven spoorwegondernemingen geen vergoeding te betalen voor vertragingen of annuleringen. Naast extreme weersomstandigheden en grote natuurrampen zullen nu ook ingrijpende gezondheidscrises en terroristische aanvallen als overmacht worden aangemerkt. De vrijstelling geldt niet voor stakingen van het spoorwegpersoneel.


Personen met beperkte mobiliteit bijstaan


Reizigers met beperkte mobiliteit zullen hun reizen flexibeler kunnen regelen. Zij zullen hun reisplannen slechts 24 uur van tevoren moeten meedelen aan de spoorwegonderneming. Volgens de huidige voorschriften moeten zij dat 48 uur van tevoren doen. Als begeleiding noodzakelijk is, reist de begeleider gratis. Daarnaast wordt verzekerd dat hulphonden altijd samen met hun baasje kunnen reizen.


Treinen vernieuwen voor meer ruimte voor fietsen


Iedere trein moet beschikken over specifieke ruimten en rekken voor fietsen en ten minste vier fietsplaatsen hebben. Het doel is te zorgen voor duurzame mobiliteit en comfortabele alternatieven.


Citaat

“We hebben goed nieuws voor mensen die met de trein reizen. We hebben ervoor gezorgd dat de regels voor omboeken, fietsplaatsen, rechtstreekse vervoersbewijzen en de rechten voor passagiers met een mobiliteitsbeperking overal in de EU hetzelfde zijn. Dit is een belangrijke stap om reizen comfortabeler en meer passagiersvriendelijk te maken”, aldus EP-rapporteur Bogusław Liberadzki (S&D, PL).


Volgende stappen

De nieuwe regels gelden in principe voor alle binnenlandse en internationale treinreizen en -diensten in de EU. Een lidstaat kan binnenlandse treindiensten voor een beperkte periode vrijstellen van deze verplichting.

De wet wordt twintig dagen na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van kracht. De regels worden twee jaar later van toepassing. De vereisten voor fietsruimten vormen hierop een uitzondering en worden vier jaar na de inwerkingtreding van de verordening van toepassing.