EP ontvouwt plannen voor een eerlijker belastingsysteem dat past bij het digitale tijdperk 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
  • Internationale belastingwetgeving die werd opgesteld in de vroege 20e eeuw is niet geschikt voor de digitale economie 
  • Een internationaal minimumtarief voor vennootschapsbelasting is hoognodig  
  • Belastingen moeten worden betaald waar de winst wordt gemaakt 
  • Als voortgang op internationaal niveau stokt, moet de EU alleen verder gaan  

Verouderde internationale belastingwetgeving moet worden herzien, met een minimumtarief voor vennootschapsbelasting; als mondiale onderhandelingen niet slagen moet de EU alleen verder gaan.

Met een resolutie een paar maanden voordat er besluiten worden verwacht van de OECD, willen de parlementsleden het momentum vasthouden op Europees niveau, onderwijl aandringend op veranderingen op hun belangrijkste punten van zorg.


Mondiaal minimum belastingtarief, nieuwe belastingrechten en de EU in de voorhoede.


Om belastingontwijking te verminderen en belastingen eerlijker te maken, doen de Europarlementariërs een aantal suggesties voor aanpassing van verouderde wetgeving die werd opgesteld voordat er sprake was van de digitale economie.


Ze roepen op tot een eerlijk effectief minimumtarief, vastgesteld op een niveau dat het verplaatsen van winsten ontmoedigt en schadelijke belastingconcurrentie voorkomt. In dit verband verwelkomt de resolutie ook het recente voorstel van de Amerikaanse regering voor een mondiaal tarief voor vennootschapsbelasting van 21 %.


Belastingrechten moeten reflecteren dat, als gevolg van digitalisering, de interactie tussen bedrijven en consumenten in sterk gedigitaliseerde ondernemingen een significante bijdrage levert aan waardecreatie. Hierdoor zouden meer belastingen worden betaald waar de waarde wordt gecreëerd - hetgeen altijd het idee achter belastingheffing is geweest - in plaats van waar de tarieven het laagst zijn.


Tot slot dringen de parlementsleden eropaan dat de EU een plan-B moet ontwikkelen dat van start gaat als mondiale onderhandelingen aan het eind van het jaar nog geen resultaat hebben opgeleverd. Tegen medio 2021 zou er een voorstel moeten liggen voor een belasting op digitale diensten en een routekaart van de Commissie met verschillende scenario’s, met of zonder een akkoord op het niveau van de OECD.


De resolutie werd aangenomen met 549 stemmen voor, 70 tegen and 75 onthoudingen.

Citaten

Tijdens het debat woensdag zei Andreas Schwab (EPP, DE), een van de corapporteurs: “ We hadden de afgelopen jaren een groot probleem met de belastingheffing op digitale diensten omdat ze veel minder belast werden dan traditionele diensten. Dit probleem werd alleen maar groter in de coronapandemie. Gelijke behandeling bij belastingen is niet alleen eerlijk maar ook nodig voor eerlijke concurrentie. Deze resolutie reikt heldere en eenvoudige handvaten aan voor het doorbreken van de verschillende behandeling van digitale en traditionele bedrijven.”


Martin Hlaváček (Renew, CZ), de tweede co-rapporteur, voegde hieraan toe, “Het mag niet zo zijn dat grote digitale spelers een oneerlijk voordeel hebben boven MKB-bedrijven. We hebben een morele verantwoordelijkheid om te verzekeren dat digitale multinationals hun steentje bijdragen, net als alle andere bedrijven en burgers. Hoewel dit probleem het beste kan worden opgelost op internationaal niveau, is dit de laatste poging - óf er komt tegen de zomer een akkoord in de OECD, óf de EU moet een eigen strategie aannemen. We kunnen niet altijd maar achterover blijven leunen en vertrouwen op het internationale niveau.”


Achtergrond

Momenteel lopen er gesprekken op het niveau van de OECD om de internationale belastingwetgeving drastisch te herzien zodat deze een betere reflectie is van de significante veranderingen die economieën hebben ondergaan door mondialisering en digitalisering. Het streven is om tegen het derde kwartaal van 2021 een akkoord te bereiken.


Het Parlement houdt zich sinds 2015, toen de eerste tijdelijke commissie over dit onderwerp in het leven werd geroepen, bezig met de uitdagingen op het gebied van belastingen. Deze commissie bleef bestaan tot er in 2019 een permanente subcommissie werd opgezet. De subcommissie belastingaangelegenheden begon haar werkzaamheden in juni 2020.