Nationale herstelplannen: unieke kans voor duurzame groei op de lange termijn 

Persbericht 
 
 
  • Groene en digitale transitie belangrijkste aandachtspunten 
  • Fondsen moeten eerlijk worden verdeeld over sectoren, samenlevingen en toekomstige generaties  
  • Europarlementariërs tegen elke vorm van politieke concessie die de doelstellingen van het instrument zou afzwakken  
  • Projecten en maatregelen moeten in lijn zijn met EU-waarden  

Het Parlement dringt erop aan dat de nationale herstelplannen volledig voldoen aan de doelstellingen en vereisten voor een eerlijke en groene transitie en de digitale transformatie.

De resolutie over de lopende beoordeling van de nationale plannen voor herstel en veerkracht die de lidstaten tot dusver bij de Commissie indienden (23 op 8 juni) werd op donderdag aangenomen met 514 stemmen voor en 163 stemmen tegen en 9 onthoudingen. Europarlementariërs benadrukken dat de herstel- en veerkracht faciliteit, de Recovery and Resilience Facility (RRF), een historisch EU-instrument is dat niet alleen ingezet moet worden om de negatieve effecten van de COVID-19-pandemie te verminderen, maar ook een blijvend effect zou moeten hebben op Europese welvaart en inclusieve groei. Ze roepen de Commissie op om alleen die plannen goed te keuren die volledig voldoen aan de bepalingen en doelstellingen zoals die in de RRF-verordening zijn vastgesteld en hierbij niet te zwichten voor politieke druk.


Belangrijkste aandachtspunten: klimaat en digitale transitie

EP-leden eisen van de Commissie dat elk nationaal herstelplan op de zes overeengekomen pijlers wordt getoetst: de groene transitie, digitale transformatie, concurrentievermogen, sociale cohesie, crisisparaatheid en crisisresponscapaciteit en zorg voor volgende generaties met inbegrip van hun onderwijs en vaardigheden.

Het budget van de herstelplannen moeten tenminste voor 37% gaan naar bescherming van het klimaat, zeggen de Europarlementariërs, waarbij gedacht moet worden aan de biodiversiteit, en de “do no significant harm”-bepalingen. Dat laatste is een cruciaal instrument om de groene transitie te ondersteunen.

Het Parlement wijst er ook op dat het budget gereserveerd voor digitale acties (20%) bij moet dragen aan de digitale transitie, inclusief beveiligingsissues, de strategische belangen van de EU en de digitale infrastructuur.


Inclusieve groei in de hele EU

Om een zo groot mogelijke impact te bereiken, moeten de fondsen op een eerlijke manier worden verdeeld over sectoren, samenlevingen en met toekomstige generaties en gendergelijkheid op het oog, benadrukken de leden. Ze ontmoedigen dat projecten die weinig toegevoegde waarde hebben op een andere manier worden vormgegeven om zo toch in aanmerking te komen. Ook wordt er benadrukt dat alle hervormingen en investeringen gekoppeld moeten worden aan mijlpalen, streefdoelen en kostenberekeningen en op de juiste manier worden gemonitord aan de hand van gemeenschappelijke indicatoren. Dit zou ervoor moeten zorgen dat corruptie, fraude en belangenconflicten worden vermeden bij het gebruik van middelen verstrekt in het kader van de RRF.


Tot slot verwijzen de Europarlementariërs naar de conditionaliteitsverordening en dat geen enkel project tegen de EU-waarden in mag druisen. Ze willen er zeker van zijn onder meer het maatschappelijk middenveld, de sociale partners en lokale en regionale autoriteiten worden meegenomen bij de uitvoering van en met name het toezicht op de plannen om te waarborgen dat de uiteindelijke belanghebbenden direct bij het proces betrokken zijn en de plannen zelf zo transparant mogelijk zijn.


Nederlandse Europarlementariërs in het debat

Agnes Jongerius (PvdA, S&D):

https://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/vod.html?mode=unit&vodLanguage=NL&vodId=2f65585e-4b90-d427-4188-00a248d09df3&date=20210608#

Bas Eickhout (GroenLinks, Greens/EFA) :

https://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/vod.html?mode=unit&vodLanguage=NL&vodId=619e3593-ad42-3987-7934-bc0a714c4d49&date=20210608#


Belgische Europarlementariër in het debat

Johan Van Overtveldt (NVA, ECR):

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=f172cec3-5239-001a-596e-318ebc1466e1&date=20210608#